Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

lørdag 10. september 2022

Våre adelige aner - Slektene WERENSKIOLD og STORM


Vår forfar her er Jens Wernersen Werenskiold, som ble adlet 31. januar 1717, jfr. boka «Slekten Werenskiold - Wærnschiold : 1625-1999 : den vestre linje». Denne boka kan leses digitalt på Nasjonalbiblioteket. 

Året 1702 ble hans datter Hedevig Jensdatter Werenskiold født. I 1720 giftet hun seg med senere generalløytnant og kommandør på Fredrikstad festning Ulrik Fredrik von Storm, sønn av den svenske oberstløytnant Baltasar Storm, som ble adlet 1670. I 1736 fikk de datteren Sophie Magdalene von Storm, som i 1758 ble gift med sekondmajor Hans Petersen Abelsted, sønn av prost Peter Abelsted og hustru Sophie Amalie Holst. 


I 1759 ble deres sønn Ulrik Fredrik von Storm Abelsted født. Som infanterikaptein ble han sjef for Det Vaagske Kompani i 1805. I 1788 hadde han giftet seg med Anne Marie Finkenhagen, datter av sogneprest Niels Jacobsen Finkenhagen og hustru Christiane Lund. I 1802 ble deres sønn, senere boktrykker Johan Henrik Abelsted i Romedal. 

I 1831 ble han gift med Olia Juul, datter av fullmektig ved Fredriksvern verft. Hun hadde tidligere vært gift med gullsmed Seth Lauritz Due og hadde to sønner i sitt første ekteskap, Johan Bernhard Due, født 1815, som ble salmaker, og Hannibal Julius Due, født 1820, som ble blikkenslager. Samme år som Johan Henrik Abelsted giftet seg med Olia Juul ble datteren Fredrikke Marie Bolette født og 2 år senere kom sønnen Christian August Rudolf, som ble skuespiller ved  Christiania Theater.

Dessverre var Johan Henrik Abelsted sykelig, han tålte ikke jobben som boktrykker og hadde i tillegg dårlige nerver. Han døde allerede i 1841. Sønnen fikk plass på Vaisenhuset og Olia forsørget seg og datteren med høkerhandel. I 1852 fikk Fredrikke Marie Bolette Abelsted sønnen Martin Christoffer Rudolf Riis Larsen med den 58 år gamle bankkasserer Christopher Riis, fadder ved dåpen var Anders Larsen, som hun giftet seg med året etter. Sammen fikk de barna Henriette Marie i 1854, Axel Ludvig i 1856, Henrik Wilhelm i 1857, som bare ble 2 år, Frithjof Wilhelm i 1860, Jenny Amalie i 1862, Henrik Waldemar i 1864, Anders, som bare levde en kort stund i 1868 og Carl Emil i 1869. 

Kilder:

S.H. Finne-Grønn: «Familien Abelsted - en gren av Christianiaslekten Leuch»
Rolf Werenskjold: «Slekten Werenskiold Wærnschiold : 1625-1999 : Den Vestre Linje»
Digitalarkivet.no
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar