Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

torsdag 16. juli 2015

Møter med fortiden

 
I min barndom hadde vi båtplass på Skarpsno småbåthavn i Oslo. Hele våren var det båtpuss før vi fikk båten sjødyktig slik at den kunne settes på vannet. Jeg husker vi vandret ned fra trikkeholdeplassen på Drammensveien, gikk under brua ved Skarpsno stasjon, kom ned til Skarpsnobrygga. Og jeg minnes alle bodene innerst på båtenes opplagsplass, innunder jernbanesporet, og selvsagt det spennende grønne huset som var nærmeste nabo. Aldri så jeg et menneske i det huset, ingen ute på de mange kunstferdige altanene. Hvem bodde der?
Bilde her er hentet fra Oslobilder.no og viser utsikt fra Drammensveien 88. Helt til høyre i bildekanten ser vi det grønne huset. Ellers ser vi småbåthavna og skimter brygga ved Skarpsno og jernbanesporet til Sørlandsbanen.

Ved folketellinga for 1900 ser jeg at min tipptippoldemor, Randi Marie Olsdatter Smedholen, enke etter Elias Hansen, som var fergemann og fisker, jfr. folketellingen for 1865, er bosatt i Drammensveien 88, som hun står oppført som eier av. Det står også at hun har inntekt av sundsted. Jeg ser at vedkommende, som har tolket de opprinnelige skriftene her, ikke har forstått at sundstedet er Frognerkilen og at min tipptippoldemor hadde inntekt av å frakte folk fra Skarpsno over sundet til Bygdøy. Og ut i fra bildet her må det ha vært ut fra Skarpsno brygge, der jeg som barn ofte var, den gang vi praiet skyss ut til båten vår, som lå fortøyd ute i sundet her, slik vi ser på det første bildet. Neste bilde viser Skarpsnoferga liggende til kai. Bildet er fra 1931, funnet på Oslobilder.no, så sikkert ikke samme ferge som min forfar Elias Hansen førte over sundet.
Ut i fra utsikten vi ser fra Drammensveien 88 på det første bildet må huset ha ligget  omtrent der Skarpsnoparken er i dag og da til høyre for disse vi ser på neste bilde og som har adresse Drammensveien 88B og 88C. Bygningen vi ser nærmest, bak ferga, er Skarpsno jernbanestasjon.
Bildet til venstre viser Skarpsnoparken og er antakelig der det opprinnelige Drammensveien 88 lå. Den gang mine forfedre bodde her, var dette nærmest langt på landet.


Jeg gikk på Vahl skole i Oslo, den gang realskole og gymnas. Og i løpet av mine 5 år der ble ofte matpakken fortært på en benk utenfor Tøyen hovedgård. Mange turer rundt omkring i den vakre Tøyenparken ble det også i løpet av min barndom og ungdom. Beliggenheten er bare et lite stykke fra der jeg vokste opp på Kampen.

I løpet av min slektsgransking har jeg funnet at min tipptippoldemor Olea Juuls eldste søster, Maren Cathrine Juul, gift med Johan Siebke, som var botanisk gartner ved Universitetets botaniske hage på Tøyen fra opprettelsen i 1813, var bosatt på Tøyen hovedgård. Og slik skikken var på den tiden, var det Marens plikt, som eldste datter, å ta seg av sine foreldre i deres alderdom. Så mine 3xtippoldeforeldre, Hannibal Juul og Bodil Cathrine Holm, flyttet hit fra Fredriksværn festning/marinebase i Stavern etter at Hannibal Juul sluttet i sin stilling som fullmektig der. Og ganske sikkert besøkte også min tippoldemor Frederike Marie Bolette Abelsted sin tante og sine besteforeldre her. Kanskje satt vi på en benk på samme sted utenfor den vakre gamle hovedgården.


onsdag 8. juli 2015

Min gamle PC avgikk ved døden

Skrekk og gru, brått ble PC'en bare svart. Eneste som fungerte var av/på-knappen. Så dessverre forsvant alt jeg hadde lagt inn av data, alle notater, hele slektsfila mi, noe som føltes ekstra ille. Uvisst hvor mange personer som må legges inn på nytt, jeg må nok ta det litt gradvis. Heldigvis ligger det meste på nettet, slik at jeg kan finne alle opplysningene der, av de jeg hadde lagt inn før jeg publiserte sist. Men mange nye personer var blitt lagt inn i programmet, de forsvant selvsagt, sammen med alle notatene. Blant annet min 3xtippoldefar Hannibal Juuls danske aner og alle notater vedrørende den slektsgreinen. Så nå lagres alt slikt i Skyen, slik at jeg ikke skal miste det på nytt. Og jeg anbefaler alle å gjøre dette, for det er fryktelig kjedelig å miste en så stor jobb som dette.