Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

tirsdag 20. mars 2018

Smedens foreldre, hvem var de?

Smeden Daniel Hansen var sønn av Hans Danielsen og Leene Maria Hansdatter. Hans Danielsen ble født på husmannsplassen Søndre Skjeggerud ved Sognsvannet i desember 1809 og konfirmert i 1824 som sønn av Daniel Hansen og Marie Christiansdatter. Vi vet han ble skomaker, men hvordan traff han sin Leene Maria?
Bildet viser Søndre og Nordre Skjeggerud ved Sognsvannet. Funnet på Sogn historielag.
Leene Maria Hansdatter ble født 10. april 1812 av foreldrene Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter og ble døpt i Akershus slottsmenighet 6. mai samme år. I 1827 ble hun konfirmert fra Sognseie, muligens var hun da ansatt der som "pige". Faren var skredder ved Akershus festning, sydde uniformer, og familien bodde i Pipervika nær festningen. Så hvordan traff de to hverandre? Sognsvannet var langt unna Pipervika den gang med datidens fremkomstmidler. De fleste fant sine ektefeller i nærmiljøet.
Bildet viser Pipervika med Akershus festning i bakgrunnen, bildet under viser en tollvisitasjon på Klingenberg og begge er funnet på Lokalhistorisk wiki.

Jeg husker jeg har funnet en Hans Danielsen oppført som constabel ved Akershus festning. Dessverre finner jeg ikke igjen dette etter at Digitalarkivet fornyet seg.  Muligens var dette vår Hans Danielsen som avtjente sin verneplikt ved Akershus festning. Jeg ser at det er constabler ved Kongsvinger festning og da ganske sikkert også ved Akershus.
Den kongelige norske artilleristbrigade, muligens fra tiden Hans var "artelerist national".


I 1832 var Leene Maria "pige" på Sogn og Hans "skomagerdreng" på Sandaas i lære hos skomaker Casper Andersen. Året etter er han ifølge boka "Stedet der alle trives, Sognsvannet og omegn" også på Sandaas, men nå er han "artelerist national", 24 år gammel. Kan dette være da han var på festningen? Kan de ha truffet hverandre der, når Leene Maria besøkte foreldrene? Selvsagt blir dette bare spekulasjoner, men litt morsomt å fundere tilbake i gammel tid. Jeg ser hennes bosted ved giftermålet i Vestre Aker kirke den 21. april 1836 er Gaustad. Bosted for Hans er oppgitt til Grefsen i kirkeboka ved giftermålet. 

Datteren Maren ble født 6. desember samme år, og sønnene Daniel, Haakon og Isak i 1840, 1845 og 1850. I 1845, ved sønnen Hakons dåp, og ved folketellingen i 1865 bor Leene Maria og Hans som innerster, nå sammen med datteren Maren og hennes mann Anders Olsen, på Sandaas ved Sognsvannet. En slektning, Anders Kaspersen, sønn av skomaker Casper Andersen, er stenhogger og forpakter på Sandaas. Han bor med sin familie i hus nr 1, Hans og Leene Maria bor i hus nr 2 og datteren Maren med sin mann Anders og deres foreløpig 2 barn, datteren Hanna Amalie på 4 år og sønnen Ole på 1 år i hus nr 3. Hanna Amalie Olsen giftet seg senere med tyskeren Fritz Spieckermann, som var skreddermester. Min mormor Hanna kan være oppkalt etter henne.

Ved folketellingen i 1875 bor Leene Maria og Hans fortsatt på Sandaas. Datteren Maren med mann og barn er nå ikke oppført her sammen med dem og i 1879 er en annen familie oppført her. Kan det være at de har flyttet til Dammen? 4. desember 1880 dør Leene Maria, 67 1/2 år gammel i Dammen under Haugerud, ved Sognsvannet ifølge dødsfallsprotokollen for Aker. Dammen ligger rett ved Sandaas ifølge kart. Men jeg finner ingen oppføringer på dem annet enn dette.

Om Hans Danielsen blir boende på Sandaas eller Dammen under Haugerud eller om han flytter nærmere sine barn vites ikke. Jeg klarer dessverre ikke å finne dødsdato annet enn 1895 på ham så dette gjenstår det å finne.
Familiehistorien forteller bare hans ord på dødsleiet da presten spurte: "Vil du jeg skal be for deg gamlefar?" "Ja, dersom presten vil umaka kjeften sin så mye så skader det vel ikke", svarte den gamle skomakeren.
Hans Danielsen, her sammen med svigerdatteren Marie Hansen, som var smeden Daniel Hansens 2. hustru.