Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

tirsdag 10. september 2019

Frederike Marie Bolette Abelsted

Stortorvet med Vår frelsers kirke (Domkirken) i 1830. 
Kirkeboka for Vår Frelsers kirke forteller at min tippoldemor ble født 1831 i Kirkegaten 44 i Christiania. Men dette var før den store bybrannen i 1858, etter den ble husnummerne i Kirkegaten endret så huset fikk nummer 16. Vi ser av senere folketellinger at hun antakelig bruker navnet Marie, så jeg velger i fortsettelsen å benytte det navnet.
Gårdsrommet i Kirkegaten 16.

Her sees Kirkegaten 16 bak lyktestolpen.


Hennes far, boktrykker Johan Henrik Abelsted, født ca 1802, var sykelig og fikk etterhvert også psykiske problemer i ekteskapet med hennes mor, Olea Juul, født født 1793. Han måtte gi opp boktrykkeryrket og søkte om å få bevilling som høker. Men selv dette gikk dårlig og moren Olea overtok høkerhandelen, noe hun drev til sin død i 1862. Faren døde i 1841, hennes lillebror, senere skuespiller Christian August Rudolph Abelsted, fikk plass på Waisenhuset. Det er uvisst hvor Marie og hennes mor Olea ble boende på denne tiden. Kanskje flyttet de allerede på denne tiden til Grønland.
Oleas foreldre, Hannibal og Bodil Juul bodde sine siste leveår sammen med datteren Maren og hennes mann Johan Siebke på Tøyen hovedgård der han var hovedgartner. Johan Siebke har anlagt første del av botanisk hage på Tøyen. https://nbl.snl.no/Johan_Siebke

Grønlandsleiret 16, huset i midten, hvor blikkenslagermester 
Hannibal Julius Due bodde.
5. oktober 1845 blir Marie konfirmert i Aker kirke, nå Gamle Aker, med karakteren Meget Godt. Hun bor nå sammen med sin mor på Grønland. Uvisst om de bor sammen med Oleas yngste sønn fra hennes første ekteskap, blikkenslagermester Hannibal Julius Due i Grønlandsleiret, i Et hus på Maren og Johan Siebkes eiendom i Urtegata 50 eller om de to bodde alene.
Siebkes hus i Urtegata 50 
(Av Helge Høifødt - Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45642809)
I 1852 føder Marie en sønn utenfor ekteskap. Barnets far er bankkasserer Christoffer Riis, som er født i 1794. En av barnets faddere er snekkersvend Anders Larsen. Og jeg undrer hva som kan ha skjedd. Bankkassereren er omtrent jevngammel med hennes mor, er han egentlig en venn av moren, og har voldtatt Marie? Eller har økonomien vært så dårlig at Marie har gått med på å gi bankkassereren en arving, i voksen alder bruker denne sønnen sin fars etternavn og muligens har han også mottatt arv etter sin biologiske far. Dessverre finnes det ikke noe svar på hva som skjedde. Vi ser kun at han er oppført som barnets far i kirkeboka for Vår frelsers kirke (Domkirken).
Øvre Vollgate 3 til venstre på bildet.
Et år senere, i 1853 gifter Marie seg med snekkersvend Anders Larsen i Vår frelsers kirke (Domkirken) i Christiania og ytterligere 7 barn, hvorav 6 vokser opp, kommer på løpende bånd, 2 døtre og 4 sønner. Familien flytter flere ganger, jeg finner dem boende i Hausmannsgate da Axel Ludvig blir døpt i 1856. Uvisst når moren Olea flytter sammen med dem, ser at familien bor i Øvre Vollgate 3 da broren Christian Abelsted gifter er i 1859, Anders Larsen er da hans forlover. Der bor familien også da moren Olea dør i 1962. I 1864 har de flyttet til Munkedamsveien 20, men allerede ved folketellingen i 1865 har de flyttet til Lille Strandgate 8. I 1869 blir yngste sønn født, familien bor da i Russeløkkbakken 35.

Russeløkkbakken
Jeg har ikke klart å finne når Anders Larsen dør, men ved folketellingen i 1875 har Marie flyttet til Karl XII gate, der hun bor sammen med sine 2 yngste sønner. Hun har nå løyet litt på alderen, oppgitt av hun er 3 år yngre og hun står oppført som snekker. Kanskje Anders Larsen hadde egen bedrift, som hun forsøker å videreføre. Jeg finner intet om de andre barna på dette tidspunktet. Yngste datter, Jenny Amalie, er 13 år gammel. Kan hun allerede være plassert i tjeneste?
Parti fra Karl XII gate.

Lille Grensegate.
Ved folketellingen i 1885 bor hun sammen med sin yngste sønn, Carl Emil, i Lille Grensegate 5 og er nå oppført som enke.

Ham blir hun boende sammen med resten av livet, også etter at han har stiftet familie, han blir utdannet restauratør og de driver restaurant først i Bogstadveien 34, senere i Lille Strandgate 5.
Bogstadveien 1905

I 1905 har Marie sammen med sønnen Carl Emil og hans familie flyttet til Arbiensgate 8, der de også bor da Marie dør av brystkreft og hjertelammelse i 1906 og vi ser at hun livet ut lyver på sin alder.
Drammensveien ved Arbiensgate 1906. 
Dette var Maries verden på slutten av livet.
Vedrørende hennes barn finner jeg at alle, unntatt vår felles ane, klarer seg bra. Sønnen Christian Martin August Riis Larsen startet et dampskipsselskap på Oslofjorden, datteren Marie Henriette Olivia giftet seg med skuespiller Jean Berg ved Christiania teater, sønnen Fritjoph Wilhelm står oppført som malersvend, gifter seg og får 3 barn. Artig å finne datteren Sally Viktoria, muligens ble min mor, Oddny Viktoria oppkalt etter henne. Datteren Jenny Amalie giftet seg i 1883, i 1885 utvandret hun og ektemannen til New York. I 1904 returnerte de til Norge. Sønnen Henrik Waldemar drev hotell sammen med sin hustru i Torggaten, samme hus som Elderado kino. Senere ble han hotelldirektør på hotell Continental og drev Theatercaféen og senere restaurant Dronningen. Familiehistorien forteller at han gikk til sak mot Sirkus Verdensteater grunnet løvebrølene holdt hotellets gjester våkne om natten på den tiden han drev Hotell Continental. Og yngste sønnen Carl Emil har jeg allerede omtalt her.

Det finnes dessverre ikke noe bilde av Fredrikke Marie Bolette Abelsted, men her er et bilde av hennes bror, skuespilleren Christian August Rudolph Abelsted.