Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

torsdag 9. juni 2022

Våre adelige aner

 Vi er etterkommere etter Jens Wernersen Werenskiold, godseieren til Borregaard, som ble adlet i 1717. Om denne delen av slekten kan man lese om i boka Slekten Werenskiold-Wærnschiold, den vestre linjen

Vi er også etterkommere etter den svenske adelsslekten Storm.

I tillegg stammer vi også fra den danske uradelsslekten Brahe via vår forfar Jørgen Jørgensen, som var bosatt på Barløseborg, Fyn i Danmark. Han var uekte sønn av Jørgen Steensen Brahe, jfr. boka En gammel Baag Herreds Slægt.

Etterkommere etter Fredrikke Marie Bolette Abelsted

 SAMLESIDE 

Min morfar Alfred Cornelius Larsen og hans aner

En vev med møtende tråder, Futen Christen Jensen og mine finske aner.

Kirkegaten 10 huset der Hans Mortensen Abelsted hadde sitt vertshus.

Skaugum, Bogstad, Havslund og Borregaard var en gang i slektens eie

Hvilke tanker hadde kongen?

Oldefar Axel Ludvig Larsen

Fredrikke Marie Bolette Abelsted

Tipptippoldemor Olia Juul

Henrik Waldemar Larsen

Hannibal og Bodil (Boel) Juul

Restauratør Carl Emil Larsen og hans familie

Våre adelige aner