Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

lørdag 24. februar 2018

Hvilke tanker hadde kongen?

I boka "Slekten Werenskiold - Wærnschiold : 1625-1999 : den vestre linje" finner jeg bilde av et et adelspatent, gitt av kong Fredrik IV av Danmark-Norge til min forfar Jens Wernersøn i 1717, da han ble adlet.
Kong Fredrik IV av Danmark-Norge

Jens Werenskiold, som startet eventyret med Borregaard.

Kong Fredrik IV kan neppe ha tenkt over hva jeg oppfatter står i adelspantet, at alle etterkommere på manns- og kvinnesiden... Selv om det er slutt på adel i Norge, ville det flommet over av mennesker ved navn Werenskiold.
https://snl.no/Werenskiold, her finner du litt om slekten.


onsdag 21. februar 2018

Min oldemor Johanne Elide levde et stritt liv

Johanne Elide, datter av Maren Karine Eliasdatter og Andreas Gulbrandsen, ble født i dette lille huset til sin mormor Randi Marie Olsdatter Hansen i Drammensveien 88 på Skarpsno 1. mai 1854 som den eldste i en barneflokk på 9 hvorav antakelig 8 vokste opp.

Etter hvert er familien bosatt i Skøyeneiet og Bymarken, uvisst hvilke gårder de bor på. Andreas Gulbrandsen står oppført som skomakersvenn i kirkebøkene ved barnas dåp. I 1860 er adressen Ladegården, Vestre Aker. Eneste gården jeg finner oppført som Ladegård (Avlsgård) er Bygdøy kongsgård, som ble ladegård under Akershus slott i 1630. Uvisst om det er på en husmannsplass her de har bodd. Uvisst om dette også er husmannsplassen Kristinelund under Frogner, der familien er oppført under folketellingen i 1865. Samme år, da søsteren Ragna Elvire blir døpt i Vestre Aker kirke er familien oppført med adresse Keysers løkke. Men mulig dette kun skyldes områdets oppdeling i løkker på denne tiden. Det Frogner vi kjenner i dag er ikke det Frogner som eksisterte på denne tiden.

3. oktober 1869 blir Johanne Elide konfirmert, adressen er Frogner gård og hun får karakteren Meget godt. I kirkeboka for 1874, da familiens yngste datter, Emma Antonie, blir døpt er adressen fremdeles Keysers løkke. På denne tiden må vi anta at Johanne Elide er i jobb, men hvor er høyst usikkert. Vi har kun kirkebøkene å støtte oss til.
Vestre Aker kirke, bildet er hentet fra Oslobilder.no
25. august 1878 blir Johanne Elide  og Axel Ludvig viet i Vestre Aker kirke. Og siden hennes adresse ved giftermålet er Kristinelund er det mest sannsynlig at det er der familien har vært bosatt i hennes barndom.

Første barnet blir født allerede 28. september 1878, hvorfor de har ventet så lenge at Johanne Elide må stille høygravid som brud, vites ikke. Muligens var det en høyst uvillig brudgom som ble slept til alters.

Etter hvert blir det født 7 barn, 6 av dem vokser opp.
Fredensborgveien 58 sees her bakerst av de små husene mellom ladene. Bildet er hentet fra Oslobilder.no.
Familien bosatte seg først i Fredensborgvheien 58, det lille huset vi skimter bakerst mellom de gamle ladene, både sønnen Alfred Cornelius, født i  1878, og datteren Olga Emilie,født i 1880, er døpt i Gamle Aker kirke, som ligger like i nærheten. Men jeg ser at ved Olga Emilies dåp bor de i Maridalsveien 61. Uvisst hvor familien bodde da datteren Helga Constanse kom til verden i 1882, men da sønnen Georg Eugen Ludvig blir døpt i Johannes kirke i 1884 bor familien i Bakkegata 3 i Vika, muligens et av husene vi ser her på dette bildet funnet på Oslobilder.no.

Ved folketellingen i 1885 finner vi familien bosatt i Mossegata på Sagene, en gate som nå har forsvunnet.
Gamle Aker kirke med Telthusbakken, fotografert 1899. Bildet er fra Oslobilder.no.
Da datteren Ragnhild Ellida blir døpt i Gamle Aker kirke i januar 1887 har familien flyttet til Maridalsveien 57, men da hun dør allerede i november samme år har de flyttet tvers over gaten, til nummer 56. Her finner jeg dem også bosatt da Carl Reinhard blir født i 1888 og ved folketellingen i 1891, men allerede i 1892, da familiens yngste, Ester Johanne, døpes i januar, har de flyttet til Arendalsgata 8. Her bor de også da eldste sønnen blir konfirmert i oktober samme år.
Sagene kirke med Arendalsgata, funnet på Oslobilder.no.
Jeg er usikker på når Johanne Elide og Axel Ludvig skiller lag og hva som er grunnen. Familiehistorien forteller at Rauskjeggen, som han ble kalt, han hadde svart hår og rødt skjegg, var et festmenneske og kanskje ikke noen familiemann. Men jeg finner det likevel litt usannsynlig at Johanne Elide selv ville valgt å fortsette alene med 6 barn hvorav kun en var konfirmert og muligens fremdeles var læregutt. Men muligens kan forklaringen ha vært at i motsetning til alle de andre barna, som ifølge familiehistorien hadde svart hår, kom siste skudd på stammen til verden med flammende rødt hår. Kanskje tvilte Axel Ludvig på at han var barnefaren, han kjente nok ikke til at "rødhåretgenet" kan hoppe over 7 generasjoner.  I alle fall finner vi ham boende i Theatergata da han dør på Byens hospital i juni 1895 og blir begravet på fattigvesenets regning ifølge sedler fra forstander Western. Og der står intet i protokollen om hustru og barn.

Ved døtrene Olga Emilies og Helga Constanses konfirmasjoner i 1894 og 1896 har de flyttet til Sandakerveien 10.
Her Sandakerveien 12, nabohuset, funnet på Oslobilder.no. Her vokste Oscar Bråten opp. 
I adresseboka fot Kristiania for 1897 står Johanne Elide oppført som enke, familien bor da i Sandakerveien 20 der de også bor da Georg Eugen Ludvig konfirmeres i 1898.

I 1899 få datteren Olga Emilie en datter utenfor ekteskap. Barnet bor med familien inntil moren gifter seg i 1903 og får en datter med sin nye mann. I 1905 dør Olga Emilie, bare 25 år gammel, dødsårsak vites ikke. De to små døtrene blir plassert hos sine respektive farforeldre.
Datteren Helga Constance får en sønn utenfor ekteskap i 1901 og gifter seg muligens i 1903-04 da datteren Karda blir født i 1904.

Yngste datteren, Ester Johanne, konfirmeres i 1907, samme år som eldste sønn Alfred Cornelius gifter seg med Hanna Josefine Larsen.

Da Johanne Elide døde i 1909, bare 55 år gammel, var hun bosatt i Vossegaten 17 på Torshov. Datteren Helga Constanse, gift Olsen, ordnet med begravelsen ifølge protokollen. Jeg har ikke funnet dødsårsaken, men man kan vel i alle fall regne med at hun var fullstendig utslitt. De siste årene hun bodde sammen med sine barn arbeidet hun ikke lenger som veverske ved Hjula veveri. Ved folketellingen i 1900 er hun oppført som den som står for husholdningen og forsørges av sine barn. Hun ble vel nærmest gal av alt slitet med å holde familien samlet og forsørge sine 6 barn, noe hun lyktes med. Eldste sønn, Alfred Cornelius, gikk i rørleggerlære, sønnen Georg Eugen Ludvig jobbet som telegrafbud og fortsatte sin karriere ved Telegrafen. Sønnen Carl Reinhards skjebne kjenner jeg lite til annet enn at han giftet seg med en dame, Hanna eller Johanna Enger. Men de ble skilt da han forlot henne og sine barn forteller familiehistorien. Tror familien nærmest slo hånden av ham etter dette. De to eldste døtrene arbeidet begge som veversker ved Hjula veveri, den yngste mener jeg arbeidet på kontor.
Bildet er funnet på Oslobilder.no. Her jobbet både Johanne Elide og de to eldste døtrene. Antakelig er Johanne Elide en av arbeiderne på dette bildet.
En liten historie som viser hvordan livet hadde fart med henne sier vel sitt. Etter at mine besteforeldre hadde giftet seg i 1907 var det meningen at hun skulle bo sammen med dem. Min bestemor, den gang bare 21 år gammel, syntes det var ille at svigermoren skulle fryse med bare et sjal surret rundt seg og kjøpte kåpe til henne. Johanne Elide gikk rett i Stampen med kåpen og kjøpte koteletter for pengene, som hun stekte og åt til min bestemors store forskrekkelse. Min bestemor kom fra en familie hvor de aldri hadde lidd nød og jeg tror neppe hennes svigermor sultet i hennes hus. Men historien sier noe om hvor mye Johanne Elide hadde lidd og forsaket for egen del for å forsørge sine barn. Å kunne spise seg mett på kjøtt har nok vært noe hun aldri hadde kunnet unne seg.
Her et bilde fra fiskebrygga, lagt ved som en liten illustrasjon på hvordan Johanne Elide gikk kledd i vinterkulda, fra Oslobilder.no


tirsdag 13. februar 2018

Smeden Daniel Hansen og hans to hustruer

Daniel Hansen var sønn av skomaker Hans Danielsen og hans hustru Leene Maria Hansdatter. Daniel ble født på Sandaas ved Sognsvannet i 1840. Han kom i smedlære og i 1865 finner jeg at han er ferdig smed og bosatt i portnerstuen på Vinderen gård med 2 læregutter.
Her et bilde av portnerstuene, funnet på Oslobilder.no.

I 1867 gifter han seg med Caroline Marie Nilsdatter fra Maridalen. Om Caroline Marie vet jeg dessverre lite utover hva som står i kirkeboka for den Katolsk-Apostoliske menigheten, men har funnet ut at hun er datter av Nils Larsen, født 1804, og Christine Halvordatter, født 1815. Men jeg finner dette bildet av dem i grandtante Lovises fotoalbum. Man ser her at Caroline Marie er svanger på den tiden bildet ble tatt. 
De får etterhvert 10 barn, men bare 3 vokser opp, Marie Magdalene, født i 1873, Lovise Kristense, født i 1874, og Hans Nikolai, født i 1876. 
I folketellingen for 1875 finner jeg Daniel og Caroline Marie bosatt i Bentsegate 22 med sine to døtre og at Daniel er ansatt som smed ved Myrens verksted, en jobb han beholdt fram til han ble pensjonist. Han mottok alderspensjon fra Myrens verksted ifølge min mormor Hanna Josefine, hans yngste datter. 
Her et bilde av Myrens verksted fra den tiden Daniel jobbet der, funnet på Oslobilder.no.

I 1877 melder både Daniel og Caroline Marie seg inn i Den nystartede Katolsk-Apostoliske menighet i Kristiania. Grunnen til dette er jeg usikker på, men har vel hørt noe om at folk på den tiden trodde at  jordens ende var nær. 

I 1878 dør Caroline Marie i barselseng etter å ha født sitt 10. barn, Carl Danellius. Også dette barnet dør kort tid etterpå. 
Muligens er bildet her av de tre gjenlevende barna tatt omtrent på denne tiden.

På denne tiden var Marie Johansdatter, født i 1845, medlem av den Katolsk-Apostoliske menigheten i Drammen. Marie, som var av vallonerslekt, hadde innvandret til Norge fra Alster utenfor Karlstad 26 år gammel. Jeg er usikker på hvordan Daniel og Marie møttes, men muligens trengte Daniel hjelp i huset og med de tre barna og søkte etter dette innen menighetssamfunnet. Jeg finner i Kirkeboka at de giftet seg i 1880 og i 1881 blir sønnen Aksel Leonard født.


I 1883 blir Daniel tilsatt som 7-diakon i den Katolsk-Apostoliske menigheten og får ansvaret for tienden og utdeling av midler til menighetens trengende. Marie, som har en nydelig sangstemme, blir forsanger i menigheten. Hun taler også i tunger når hun faller i religiøs ekstase og prestene tror det er et under da bondejenta fra Sverige taler på et språk de oppfatter som noe som slekter på latin. Mest sannsynlig er dette hennes vallonske språk fra barndommen i Alster. Ogi 1886 blir familiens yngste barn, Hanna Josefine, født. 

I folketellingen for 1885 finner jeg at familien bor nå i Thorsenggaten 18, som senere skifter navn til Vossegaten 22. I dette huset blir familien boende fram til barna etter hvert flytter ut.

Døtrene plasseres i husposter for å lære finere husstell m.m. Jeg vet ikke hvordan Marie (Maja) traff sin Anton, kanskje hun tok huspost på Aspelund i sin tid, men dette blir selvsagt bare gjetning. Maja og Anton bosetter seg også i Vossegaten 22, der de etter hvert får tre barn, sønnene Carl Albert og Olvar Daniel og til slutt datteren Anne Magrete.

Anton arbeider som trikkekonduktør. Maja og Anton blir boende i gården på Torshov inntil Anton, som førstemann, emigrerer til New York. Deretter følger sønnene og til sist Maja og Magrete etter i 1918.

I 1901 blir datteren Lovise Kristense gravid utenfor ekteskap mens hun er i huspost i Gjerpen. Datteren Dagmar blir døpt i den Katolsk-Apostoliske menigheten i Larvik, der Marie Hansens søster Emma Iversen er diakonisse. De to brødrene Hans Nikolai og Aksel Leonard reiser da til Gjerpen og sørger for at Lovise kommer hjem til Vossegaten 22 der Lovise blir boende hos sin far og stemor sammen med datteren Dagmar. 
I 1903 gifter Lovise Kristense seg med Arne Svendsen i den Katolsk-Apostoliske menighet i Kistiania. Jeg antar at dette bildet er et forlovelsesbilde av dem.

De bosetter seg i Asker, der Arne er fra. I 1906 får de sønnen Arnulf. Arne Svendsen er stuert og på en overfart til England kullseiler skipet og Arne dør i 1910. Sønnen Arnulf får hjernehinnebetennelse og dør i 1912.

I 1904 gifter sønnen Hans Nikolai seg med Andrea Lovine Eriksen og de får datteren Arnhild Hildegard. Dessverre dør Andrea Lovine under fødselen eller kort tid etter.

En slektning av Andrea Lovine, Johanne Kristine ankommer da fra Kragerø for å hjelpe til med babyen og etter hvert blir de gift og får sønnen Ingolf Daniel i 1909. Også disse bosetter seg i Vossegaten 22.

Sønnen Aksel Leonard gifter seg i 1906 med Hilda Marie Syvertsen og de får etter hvert syv barn. Denne familien bosetter seg først i Sandakerveien 17. 


I 1907 gifter yngste datter, Hanna Josefine, seg med Alfred Kornelius Larsen og de får etter hvert tre barn. Også denne familien bosetter seg i Vossegaten 22 der de blir boende fram til 1911. I 1908 dør Marie Hansen av sukkersyke og i 1913 dør Daniel av hjertefeil og følger sin 2. hustru i graven.