Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

tirsdag 13. februar 2018

Smeden Daniel Hansen og hans to hustruer

Daniel Hansen var sønn av skomaker Hans Danielsen og hans hustru Leene Maria Hansdatter. Daniel ble født på Sandaas ved Sognsvannet i 1840. Han kom i smedlære og i 1865 finner jeg at han er ferdig smed og bosatt i portnerstuen på Vinderen gård med 2 læregutter.
Her et bilde av portnerstuene, funnet på Oslobilder.no.

I 1867 gifter han seg med Caroline Marie Nilsdatter fra Maridalen. Om Caroline Marie vet jeg dessverre lite utover hva som står i kirkeboka for den Katolsk-Apostoliske menigheten, men har funnet ut at hun er datter av Nils Larsen, født 1804, og Christine Halvordatter, født 1815. Men jeg finner dette bildet av dem i grandtante Lovises fotoalbum. Man ser her at Caroline Marie er svanger på den tiden bildet ble tatt. 
De får etterhvert 10 barn, men bare 3 vokser opp, Marie Magdalene, født i 1873, Lovise Kristense, født i 1874, og Hans Nikolai, født i 1876. 
I folketellingen for 1875 finner jeg Daniel og Caroline Marie bosatt i Bentsegate 22 med sine to døtre og at Daniel er ansatt som smed ved Myrens verksted, en jobb han beholdt fram til han ble pensjonist. Han mottok alderspensjon fra Myrens verksted ifølge min mormor Hanna Josefine, hans yngste datter. 
Her et bilde av Myrens verksted fra den tiden Daniel jobbet der, funnet på Oslobilder.no.

I 1877 melder både Daniel og Caroline Marie seg inn i Den nystartede Katolsk-Apostoliske menighet i Kristiania. Grunnen til dette er jeg usikker på, men har vel hørt noe om at folk på den tiden trodde at  jordens ende var nær. 

I 1878 dør Caroline Marie i barselseng etter å ha født sitt 10. barn, Carl Danellius. Også dette barnet dør kort tid etterpå. 
Muligens er bildet her av de tre gjenlevende barna tatt omtrent på denne tiden.

På denne tiden var Marie Johansdatter, født i 1845, medlem av den Katolsk-Apostoliske menigheten i Drammen. Marie, som var av vallonerslekt, hadde innvandret til Norge fra Alster utenfor Karlstad 26 år gammel. Jeg er usikker på hvordan Daniel og Marie møttes, men muligens trengte Daniel hjelp i huset og med de tre barna og søkte etter dette innen menighetssamfunnet. Jeg finner i Kirkeboka at de giftet seg i 1880 og i 1881 blir sønnen Aksel Leonard født.


I 1883 blir Daniel tilsatt som 7-diakon i den Katolsk-Apostoliske menigheten og får ansvaret for tienden og utdeling av midler til menighetens trengende. Marie, som har en nydelig sangstemme, blir forsanger i menigheten. Hun taler også i tunger når hun faller i religiøs ekstase og prestene tror det er et under da bondejenta fra Sverige taler på et språk de oppfatter som noe som slekter på latin. Mest sannsynlig er dette hennes vallonske språk fra barndommen i Alster. Ogi 1886 blir familiens yngste barn, Hanna Josefine, født. 

I folketellingen for 1885 finner jeg at familien bor nå i Thorsenggaten 18, som senere skifter navn til Vossegaten 22. I dette huset blir familien boende fram til barna etter hvert flytter ut.

Døtrene plasseres i husposter for å lære finere husstell m.m. Jeg vet ikke hvordan Marie (Maja) traff sin Anton, kanskje hun tok huspost på Aspelund i sin tid, men dette blir selvsagt bare gjetning. Maja og Anton bosetter seg også i Vossegaten 22, der de etter hvert får tre barn, sønnene Carl Albert og Olvar Daniel og til slutt datteren Anne Magrete.

Anton arbeider som trikkekonduktør. Maja og Anton blir boende i gården på Torshov inntil Anton, som førstemann, emigrerer til New York. Deretter følger sønnene og til sist Maja og Magrete etter i 1918.

I 1901 blir datteren Lovise Kristense gravid utenfor ekteskap mens hun er i huspost i Gjerpen. Datteren Dagmar blir døpt i den Katolsk-Apostoliske menigheten i Larvik, der Marie Hansens søster Emma Iversen er diakonisse. De to brødrene Hans Nikolai og Aksel Leonard reiser da til Gjerpen og sørger for at Lovise kommer hjem til Vossegaten 22 der Lovise blir boende hos sin far og stemor sammen med datteren Dagmar. 
I 1903 gifter Lovise Kristense seg med Arne Svendsen i den Katolsk-Apostoliske menighet i Kistiania. Jeg antar at dette bildet er et forlovelsesbilde av dem.

De bosetter seg i Asker, der Arne er fra. I 1906 får de sønnen Arnulf. Arne Svendsen er stuert og på en overfart til England kullseiler skipet og Arne dør i 1910. Sønnen Arnulf får hjernehinnebetennelse og dør i 1912.

I 1904 gifter sønnen Hans Nikolai seg med Andrea Lovine Eriksen og de får datteren Arnhild Hildegard. Dessverre dør Andrea Lovine under fødselen eller kort tid etter.

En slektning av Andrea Lovine, Johanne Kristine ankommer da fra Kragerø for å hjelpe til med babyen og etter hvert blir de gift og får sønnen Ingolf Daniel i 1909. Også disse bosetter seg i Vossegaten 22.

Sønnen Aksel Leonard gifter seg i 1906 med Hilda Marie Syvertsen og de får etter hvert syv barn. Denne familien bosetter seg først i Sandakerveien 17. 


I 1907 gifter yngste datter, Hanna Josefine, seg med Alfred Kornelius Larsen og de får etter hvert tre barn. Også denne familien bosetter seg i Vossegaten 22 der de blir boende fram til 1911. I 1908 dør Marie Hansen av sukkersyke og i 1913 dør Daniel av hjertefeil og følger sin 2. hustru i graven.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar