Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

torsdag 20. september 2018

Oldefar Axel Ludvig Larsen

Egentlig er det ikke så mye jeg vet om ham. Familiehistorien forteller at han var et festmenneske som stadig var på restaurant hvor han ifølge familiehistorien også døde, 39 år gammel, av en biffbit som satte seg fast i halsen. Om det siste er tilfelle kan jeg ikke verifisere, på Digitalarkivet finner jeg kun at han døde på byens hospital og ble begravet på byens regning, antakelig grunnet fattigdom. Enn videre er jeg blitt fortalt at han ble kalt Rauskjeggen fordi han hadde rødt skjegg. Og da min morfar hadde svart hår og rød bart er det vel trolig at også hans far, Axel Ludvig, var svarthåret.

Han ble født 4. desember 1855 som barn nummer to til snekker Anders Larsen og barn nummer tre til Fredrikke Marie Bolette Abelsted. 24. mars 1856 ble han døpt i Vår frelsers kirke ( Oslo domkirke). Familien bodde på den tiden i Hausmannsgate i Christiania, men 3 år senere finner jeg dem bosatt i Øvre Voll gate 3, der familien ble boende i flere år. Først ved folketellingen i 1865 har Anders og Marie, som hun kalles,  flyttet til Lille Strandgate 8 der familien bor med sine 7 gjenlevende barn, En sønn døde 1 år gammel. 

 Hvordan livet hans artet seg fram til han giftet seg i Vestre Aker kirke med Johanne Elide Gulbrandsen 25. august 1878 vites ikke. Kanskje har han vært til sjøs, det er umulig å si, kanskje ønsket han ikke å gifte seg 20 år gammel. Hva som var årsaken til at bryllupet sto kun en måned før eldste sønn ble født er umulig å vite, familiehistorien sier intet om det. Ved sønnens dåp 12. januar 1879 i Game Aker kirke hadde de bosatt seg i Fredensborgveien 58. 
Men familien var stadig på flyttefot. Vi finner dem bosatt i Bakkegata i Vika, Mossegata, Maridalsveien, Arendalsgata Og Sandakerveien på Sagene. Det er uvisst når Axel Ludvig flyttet fra familien, men ved hans død 4. juni 1895 finner jeg Axel Ludvig boende alene i Theatergata 9 i Kristiania. 
Gjennom årene står han oppført i kirkebøkene som tomtearbeider, byggearbeider og bryggearbeider. 
Om vi ser på hans søsken finner vi at hans halvbror Christoffer Martin August Riis Larsen var bryggeformann og etterhvert reder for fraktbåter på Oslofjorden. Søsteren Marie Henriette Olivia Larsen giftet seg med skuespiller Jean Berg, broren Fritjoph Wilhelm Larsen ble malersvend, søsteren Jenny Amalie Larsen giftet seg med en handelsfullmektig, de utvandret til USA, men kom etter en tid tilbake til Norge. Broren Henrik Waldemar Larsen ble restauratør og blant annet direktør for Theatercaféen og hotell Continental og yngste bror CarlEmil Larsen ble også restauratør og drev restaurant flere steder i Kristiania. Så jeg tenker at muligens var Axel Ludvig familiens svarte får.