Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

lørdag 11. juni 2016

Skaugum, Bogstad, Hafslund og Borregaard var en gang i slektens eie

Min morfar, Alfred Cornelius Larsen var utdannet jerndreier og sønn av tomtearbeider Axel Ludvig Larsen og veverske ved Hjula veveri Johanne Elide, født Gulbrandsen. Stor var derfor forbauselsen når jeg startet med å nøste opp min morfars aner. Og jeg skal virkelig være takknemlig for min mors muntlige overføringer av familiehistorie, slik at jeg hadde knagger, som kunne verifisere opplysningene jeg fant, jfr. boka Familien Abelsted , en gren av Christianiaslekten Leuch, skrevet av S.H. Finne-Grønn. For jeg må si at jeg ble overrasket over å finne at min morfar stammet fra en slekt med prester, militært befal og godseiere. Men det var jo noen år før hans tid, mye kan skje og skjedde også gjennom årene fra den gang og til min morfar ble født i 1878.

Morten Lauritzen Ugle, ble født ca 1598. I 1626 ble han ansatt som sorenskriver og rådmann i Asker og Bærum og i 1648 rådmann i Christiania. Han eide blant annet Skaugum, Vækerø og Bogstad gårder og er regnet som den første private eier og grunnlegger av Bogstad gods da han la under seg store deler av Sørkedalen og Nordmarka. Bildet under viser Kirkegaten 16, huset  Morten Lauritzen Ugle eide i Christiania.

Hans datter Eva ble født på Bogstad i 1630 og gift med Morten Nielsen Leuch og med seg i bryllupsgave fikk hun gårdene Jøssin og Holmen, Store Gui, Berger og Børgen i Asker, samt Mortensrud, Gislerud, Bryn, Hajum og Syltingli i Røyken. Dessverre var det det gang mannen som sto for finansene og han var ingen forretningsmann, men musiker. Så det tok ikke lang tid før de hadde mistet det meste grunnet dårlige spekulasjoner. Eva klarte å redde Holmen, der de drev gjestgiveri. Sønnen, Hans Mortensen Leuch, som tok etternavnet Abelsted etter sin mors første ektemann, drev senere gjestgiveri i Kirkegaten, i huset der The Mini Bottle Gallery holder til i dag. Hans sønn, prost Peter Abelsted, er min 5xtippoldefar.

Prostens sønn, secondmajor Hans Petersen Abelsted, giftet seg med Sophie Magdalene Storm, datter av generalløytnant Ulrik Fredrik Storm og Hedevig Werenskiold. Og her kommer vi da over til Hafslund og Borregaard. Hedevig Werenskiold var datter av Jens Werenskiold og Margrethe Lohbeck.

Jens regnes som stamfar til Werenschiold-slekten.

Den norske adelsslekten Werenskiold stammer fra Werner Nielsen (1625-95) som kom til Norge fra Ribe i Danmark på midten av 1600-tallet.
Han drev forretninger først i Farsund, senere i Christiania og til sist i Frdrikstad.
Her ble han gift med Helvig, datter av byens rike lagmann Christen Jensen, selv en innvandrer fra Danmark.
Christen Jensen kom til Frederichstad i 1652, og tjente seg rik på tømmerhandel og eiendomsspekulasjon.
I 1665 kjøpte han Borregaard.
I 1673 fikk Jensen ordnet det slik at svigersønnen ble hans etterfølger som lagmann.
Noe senere ble Jensen også eier av Hafslund, og begge storgårdene gikk etter hans død over til Werner Nielsen.
Selv etter at han var blitt lagmann, fortsatte Nielsen sin omfattende handels- og rederivirksomhet, først og fremst innen trelasthandelen.
Ekteparet Nielsen hadde fire sønner som delte den store arven etter faren.
Niels Wernersen (1669-1741) overtok Hafslund og kjøpte året etter også Trosvik.
Han ble adlet på slutten av 1600-tallet, og tok da slektsnavnet Werenskiold (Werenschiold).
I 1703 ble han amtmann i Smaalenene og steg stadig i rang. I 1733 fikk han Storkors av Dannebrogsordenen.
Hans datter Karen (f. 1700) overtok Hafslund ved hans død.
Hun var gift med oberst Hartvig Huitfeldt, som senere ble general og kommandant i Frederichstad.
Den yngste av brødrene, Jens Wernersen (Werenskiold fra 1717), overtok Borregaard,
mens de to mellomste fikk pengesummer.
Den ene av dem, Otto, døde ung.
Den andre, Christian, oppholdt seg noen år i Danmark og på reiser, men kom på begynnelsen av  1700-tallet tilbake til Norge, kjøpte Trosvik av broren og slo seg ned der.
Han var av samtiden kjent som kunstskjønner og berømt for sine vakre haveanlegg på Trosvik.
Han ble adlet i 1717. Han hadde ingen etterkommere her i distriktet.
Ovenfor nevnte Jens W. til Borregaard overtok i 1732 også Nygaard.
Med sin kone i 1. ekteskap, Margrethe Lobech, hadde han datteren Hedvig.
Hun ble gift med Ulrich Fridrich von Storm, general og kommandant i Frederichstad (jfr. Storms gate). Og datteren Sophie Magdalene ble mor til kaptein Ulrik Fredrik Storm Abelsted, som igjen ble gift med Anne Marie Finchenhagen, hvis både far og bestefar var sogneprester.
Da Jens W. bodde på Borregaard, overlot han bestyrelsen av Nygaard til sønnen,
kanselliråd Christian W. (d. 1760).
Han bodde på Nygaard inntil gården brant ned i 1740.

Men prost Peter Abelstedt er ikke den eneste prosten i slekten. En annen er prost Niels Lauritzen Muus, sogneprest og prost i Trøgstad. Han var sønn av borgermester i Varberg, Halland i Sverige, Lauritz Nielsen Muus, som opprinnelig kom fra Danmark.

Kilde:
Familien Abelsted - En gren av Christianiaslektten Leuch,
Scandinavian-Nobility-L Archives, 
Store norske leksikon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar