Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

mandag 18. mars 2013

Den Katolsk-Apostoliske kirke i Thor Olsensgate


Den gang jeg begynte med slektsforskning fikk jeg tak i mikrofilmkort over kirkebøkene fra Den Katolsk-Apostoliske Kirke. For å lese dem måtte jeg sitte ved en spesiell maskin på biblioteket. Min oldefar, smeden Daniel Hansen, var "syvdiakon" i denne kirken, ifølge min mormor. Han hadde ansvaret for tienden, som kom inn og utdeling til kirkens trengende. Mikrofilmkortene omhandlet kirkebøkene fra menighetens oppstart og fram til omkring 1920. Senere er kirkebøkene skannet og kan nå leses inne på Digitalarkivet.no. Daniel Hansen og hans første hustru, Caroline Marie var blant de første som meldte seg inn. 


Denne kirken er nå nedlagt for mange år siden, men kirkebygget ligger fremdeles i Thor Olsens gate i Oslo, Den ble i en periode brukt som lagerlokale, men huser nå Den Gresk-Ortodokse kirke. Jeg har interiørfotografi av kirken innvendig, fra den gang den var nybygd. Den oppsto som et dissentersamfunn, men tilhørte senere statskirken her i landet. Men liturgien var endel annerledes, mer lik hva jeg opplevde i Den Engelske Kirke i Oslo senere. Man ser blant annet at det er kneleskamler foran hver benkerad.
Jeg ble døpt i denne kirken, og mottok nattverden der første gang da jeg var 5 år gammel. Av de gamle kirkebøkene ser jeg at dette var vanlig praksis her. 

Det står her at kirken i Oslo opphørte i 1937, men det kan ikke stemme. Jeg selv ble døpt her i 1946. http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Den_katolsk-apostoliske_kirke

Jeg har nå funnet noe mer informasjon i Tobias på byarkivet.oslo.kommune.no: «Et samfunn som ble helt borte er den katolsk apostoliske kirken. Fram til århundreskiftet var det en voksende menighet i Kristiania, og kirkebygget i Thor Olsens gate var blitt innviet i 1891. Samfunnet hadde også menigheter i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Larvik og Drammen.

De "katolsk apostoliske" var imidlertid overbevist om at endetiden var nært forestående, og den var også organisert med det for øye. Når så tiår på tiår gikk uten at verden gikk under, raknet organisasjonen. Kirken i Thor Olsens gate ble lenge brukt som lager inntil det for omlag ti år siden ble solgt til den gresk ortodokse menigheten."

Legger ved en lenke til et bilde av kirkeinteriøret sett fra alteret, her er lite forandret fra slik jeg husker det. Selv lysekronene er slik jeg husker dem.

Jeg selv mener imidlertid å huske hva min bestemor Hanna fortalte meg om hvorfor menigheten ble nedlagt.  Prestene måtte være spesielt kallet for å overta dette verv.  At da ingen følte seg spesielt kallet kan også være en grunn til at samfunnet døde ut.  Kirken var fremdeles i drift da jeg ble konfirmert i 1960, men jeg valgte selv å konfirmere meg sammen med mine venner i kirken der jeg bodde.  Men jeg husker at min mor og jeg var i kirken i Thor Olsens gate den gang for å få ny dåpsattest, da den opprinnelige var forsvunnet. Kopien av dåpsattesten min ble utstedt av kirkens forstander, hvilket skulle tilsi at kirken fremdeles eksisterte. Ifølge ovenstående som er uthevet, ble kirken innviet i 1891.  Imidlertid viser kirkebøkene at min oldefar giftet seg i denne menigheten så tidlig som i 1880, så jeg antar at det var dette spesielle kirkebygget som ble innviet, men at selve kirkesamfunnet er endel eldre.  

http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Sekter_og_kirkesamfund/den_katolsk-apostolske_kirke


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar