Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

mandag 4. oktober 2021

Hannibal og Bodil (Boel) Juul

Bodil Chatrine Holm ble født i Torstrand i Larvik i 1762 som datter av kjøpmann Ole Holm og hustru Maren Nilsdatter. Nøyaktig fødselsdato er ikke mulig å finne da kirkebøkene i Larvik ikke er ført før i 1779. 10. desember 1789 giftet hun seg i Larvik kirke med kontorbetjent ved Fredriksværn Hannibal Jørgensen Juul. De bosatte seg på Fredriksværn i Baraque bygning 3 hvor deres barn blir født. Etterhvert avanserer Hannibal Juul til fullmektig, jfr. S.H. Finne-Grønns bok «Familien Abelsted - en gren av Christianiaslekten Leuch”. Men familiens liv på Fredriksværn synes å ta slutt ved det selvstendige Norges fødsel i 1814 da Norge fikk egen grunnlov og gikk fra å være en del av dansk-norsk helstat til en union med Sverige. Hannibal Juul var dansk og det er mulig han da mistet jobben på Fredriksværn. For ved folketellingen i 1815 finner jeg familien bosatt i matrikkel nr 445 i Pipervika, det senere Strandgaten 14a, der Hannibal Juul står oppført som skriver. 


Om Bodil Cathrine Holm kjenner jeg kun til foreldrene, lenger tilbake i slekten hennes er umulig å finne siden kirkebøker ikke er å finne lenger tilbake enn til 1779 for området hvor de bodde. 

Jeg fant, ved hjelp av andre slektssider at Hannibal Juul var født i Danmark, men måtte ha hjelp fra gruppa Genealogiske forum på Facebook for å finne ut hvor i Danmark han kom fra. De fant skiftet etter hans far, der Hannibal Juul er nevnt som eldste sønn, dog med en dårlig tyding av opprinnelig tekst da han står oppført som mortifician, dvs bedemann, i Frederikshavn, Norge. Jeg finner, ved hans barns dåp, at Hannibal Juul står oppført som Mons. Antar dette er en forkortelse for det franske Monsieur da han ved en annen dåp står oppført som Herr Hannibal Juul. 

Her fra skiftet etter hans far:
Jorgen Christian Juul i N.Nibstrup, Sulsted sogn     13 Jun 1800      pg 99,103,106,119,134,143
WIFE:    Ane Cathrine Wedle
CH:      Hannibal Jorgensen Juul     over 30, mortician i Frederikshavn, Norge
         Hans Jorgen Jorgensen Juul        premier lieut. w/ armprendsens regmt i Khvn
         Mathias Gronvall Juul  27-28
         Christian Jorgensen Juul not 25, i Woldberggd i Sundbye
         Ane Cathrine Jorgensdtr Juul      = Rasmus Winther selv i Gammellund, Fyen
         Sophie Hedevig Juul      = Peder Ilum i Woirbergd
         Cathrine Elisabeth Juul  = Soren Forslef i Leerup sogn
         Caroline Jorgensdtr Juul  minor i Woarberggd
gd: Christen Larsen Staer i Sulsted                 wgd: Iver Ovesen i Haastrup / Christen Callundan
[Kjaer Herred, Aalborg; 1793-1806 skp; film 43431]
(Feil i innføring på Hannibal Jørgensen Juul, han var bosatt på Fredriksvern og antakelig har det stått MONS.)

Ser her at hans søster søster Ane Cathrine var gift med Rasmus Winther, hvis sønn var Mathias Winther https://da.wikipedia.org/wiki/Mathias_Winther. Jeg kom da over et slektstre publisert på Wads sedler, etterspurte ektheten på dette slektstreet, hvilket nesten ble oppfattet som en fornærmelse i gruppa Genealogiske forum, omtrent som å banne i kirken. Så jeg regner med at slektstreet stemmer og legger det ut her. Jeg har ikke tatt med den midterste seddel, som kun omhandler Mathias Winthers slekt. Men her er lenken til samtlige sedler. https://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_sedler.php?page_id=15&sort=e&ret=14&vis=2&nr=13310&navn=Juul+J%C3%B8rgen+Christensen

Karen Clausdatter, som i slektstreet her er gift med Jørgen Christensen Juul, er barnebarn til Jørgen Jørgensen, som var uekte sønn av Jørgen Steensen Brahe, jfr. En Gammel Baag Hærreds Slækt http://www.histfyn.dk/PDF/1917/En%20gammel%20Baag%20Herreds%20Sl%C3%A6gt.pdf
Ser av Mathias Winthers slektstre at denne slekten forpaktet ulike danske gods. Forpakteren på danske gods drev godset for eieren, som oftest var en adelsmann. Det kan virke som forpakteren også bodde på slottet, jfr følgende Wads seddel, der forpakteren og hans hustru innbyr til sin datters bryllup på slottet Hindsgavl på Fyn.

Kontaktet Danske Herregårde https://www.danskeherregaarde.dk/ for å få litt historikk, hvem var forpakterne, hvilken samfunnsklasse tilhørte de etc. Fra gammelt av var forvalteren ofte en yngre sønn, som ikke arvet godset eller herregården, men som forvaltet, altså drev gården, for sin eldre bror. Senere ble godsforpakterne en egen samfunnsklasse som sto mellom adelen og borgerskapet. Ofte bodde forpakterfamilien på godset, som vi må anta Jørgen Christensen Juul og hustru Karen Clausdatter gjorde da de sendte ut invitasjoner til sin datters bryllup på slottet Hindsgavl, https://issuu.com/realdaniaby/docs/hindsgavl_slot_standard_udgave

Men hvor på Fyn ble Hannibal Jørgensen Juul født? Hvilken herregård forpaktet hans far på den tiden? Jeg har ikke klart å finne fødsel verken til Hannibal eller noen av hans søsken i danske kirkebøker. Det er mest sannsynlig at kirkeboka der de ble døpt ikke er innlevert. Og hvorfor fikk han navnet Hannibal? Etter navneskikkene på den tiden skulle han blitt kalt Jørgen etter sin farfar, men ser det er brudd i navnerekkefølge også i generasjonen før, faren har fått navnet Jørgen Christian, der Christian er etter farfaren Christen. Og ser jeg på bror til Hannibal har han fått navnet Hans Jørgen, hvilket vil tilsi at han er oppkalt etter både sin morfar og sin farfar. Er det en kjent person som har båret Hannibal til dåpen, enke etter en kjent Hannibal? Og hvorfor havnet Hannibal i Norge, mens broren Hans Jørgen ser ut til å ha overtatt gården etter faren? Var Hannibal sønn av Jørgen Christian Juul? Det ser i alle fall ut til at han har mottatt arv etter faren og han selv oppkaller sin sønn etter sin far, egentlig begge sine sønner, siden den første dør tidlig og neste sønn får samme navn. Men akkurat dette med navnet Hannibal forblir et mysterium. Det samme gjør egentlig hva som skjer med han og Bodil i årene etter 1815. De bor begge hos sin eldste datter  Maren Cathrine Siebke og svigersønnen Johan Siebke i sine siste år og dør begge på Tøyen hovedgård. 
Men jeg finner fra skiftet etter Hannibal Juul 11. september 1840 at Johan Siebke da har måttet underholde sine svigerforeldre i 20 år. Jfr. Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090519320798. Hva var grunnen? Fattigdom? Sykdom? Det er umulig å få klarhet i. 
 

lørdag 10. april 2021

Skredder eller smed


Leene Maria Hansdatter ble født 10. april 1812 av foreldrene Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter og ble døpt 6. mai samme år i Aker kirke. På denne tiden bodde foreldrene antakelig i Christiania og dåpen ble innført i klokkerboka for Akershus slottsmenighet

16. april 1811 føres forlovelseserklæringen til Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter inn i kirkeboka for Vår frelsers kirke (Oslo domkirke). Og 17. mai 1811 gifter de seg i samme kirke. Og hele veien står Hans Børresen oppført som skreddersvenn i kirkebøkene.


Men ved folketellingen i 1801 finner finner jeg Hans Børesen, 19 år, som dreng hos en kleinsmedmester i Nedre Slottsgate, matrikkel nr 338, og like under på samme side finner jeg Ingeborg Halvorsdatter, 17 år, som tjenestepike hos en familie i Nedre Slottsgate, matrikkel nr 341. Disse husene ligger omtrent rett overfor hverandre så jeg finner det naturlig at dette må være Leene Marias foreldre. Se utsnitt av 

Grosch' kart over Christiania fra 1830-tallet For at man lettere skal kunne se hvor i Christiania dette er, har jeg valgt å ta med et utsnitt av 
Næsers kart over Christiania fra 1860


der vi finner samme sted som tidligere, nå Nedre Slottsgate 17 og 21. Karl Johansgate het den gang Østre gade. Klikk på kartene for å se dem i opprinnelig størrelse. 
Her et bilde fra Nedre Slottsgate tatt i 1882, huset til venstre var nok der i 1801 og kanskje var resterende hus i området tilsvarende. 

Det er uvisst hvor i Christiania de, som gifte, er bosatt, i eller utenfor bygrensen. Intet om dette er nevnt ved Leene Marias dåp i 1812, muligens bor de fremdeles i Aker. Allerede 4. september 1814 finner vi at Ingeborg Halvorsdatter Sognseie er død, noen dødsårsak er ikke oppgitt. Ei heller står hun oppført som enke eller som Hans Børresen hustru. Men vi finner at Leene Maria blir konfirmert fra Sognseie 22. april 1827, muligens vokser hun opp hos sine besteforeldre, Halvor Knutsen og Mallene Siegfridsdatter på Sandbraaten ved Sognsvannet. Men Mallene dør allerede i 1822 og Halvor Knutsen i 1826. Kanskje er det annen slekt som tar seg av henne, kanskje hennes far, Hans Børresen, om han lever. Noe mer klarer jeg ikke å finne på nåværende tidspunkt. Og selvsagt er det godt mulig at Hans Børresen, selv om han i 1801 gikk i smedlære, kan ha skiftet yrke innen han giftet seg i 1811. Kanskje ble han skadet, dette er umulig å finne ut. Men jeg er ganske sikker på at Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter bodde like i nærheten av hverandre i 1801 og kanskje forelsket seg i hverandre.