Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

lørdag 29. oktober 2011

Vossegaten 22 på Thorshov

Huset står også nevnt i Digitalarkivet som Thorsenggaden 18, så jeg antar det har skiftet navn gjennom årene. Men min mor nevnte alltid stedet som Vossegaten 22, og jeg har selv vært der, før det ble revet. Det var et 3 etasjes murhus. 
På Byarkivet finner man kart over Kristiania fra 1887. Kartet er digitalt, slik at man kan holde pekeren over og se de ulike gatene i byen  (ser at kartet ikke vises ved første klikk på lenken, men klikk der bildet skulle være, så vises kartet). Min bestemor ble født i 1886. Jeg vet at min oldefar var utdannet smed og arbeidet ved Myren verksted.
Huset er merket med gul ring her på bildet til venstre.

Dette er huset hvor min oldefar, Daniel Hansen, bodde med sin familie, og hvor hans eldste datter Marie Magdalene, med sin mann Anthon og deres 3 barn, Karl Albert, Olvar Daniel og Anna Magrethe, også bodde de første årene, fram til de utvandret til USA omkring 1920, der de bosatte seg i Brooklyn i New York. Margretes sønn, Robert Gilbreath, bodde i Miami i Florida inntil han døde i 2014. 

Maries mann, Anthon, kom fra gården Aspelund i Asker. Og da Maries svigerfar ble gammel og ikke klarte seg alene på gården kom Marie tilbake fra USA og drev gården fram til svigerfarens død. Mange av hennes barnebarn var i kortere perioder bosatt hos henne på gården og min mor Oddny bodde hos henne i 3 år, fra hun var 17, der hun hjalp henne med å passe barnebarna, samt, og kanskje hovedsakelig, at hun skulle bli dame. ;)

Dette er også huset der Daniels sønn, Hans Nikolai Hansen i 1910 bodde i sammen med sin kone Johanne og sine 2 barn, Hildegard og Ingolf. I tillegg bodde også Alfreds bror, Georg, i samme huset med sin kone Ragnhild og sønnen Kaare Georg Ragnar. Datteren Gerd Irene var ennå ikke født. Tilsammen var det 11 leiligheter i denne 3. etasjes murbygningen så neppe store plassen. I tillegg var det fjøs med plass til 20 kuer og 2 hester. 
Og rett oppe i Tverrbakken, som møter Vossegaten ved nummer 22, bodde etter hvert også Alfreds lillesøster Esther Johanne med sin mann og barn. Familiesammenkomstene må ha vært formidable, husker mor fortalte om selskapeligheter i julen. 

Fotografiet her viser min oldefar, Daniel Hansen omgitt av sine tre døtre Marie og hennes mann Anthon, med deres barn Daniel, Albert og Margrete, Lovise og hennes datter Dagmar og min bestemor Hanna, sittende til høyre, og bestefar Alfred, stående helt bakerst, med min mor Oddny med dukken og min onkel Osvald i forgrunnen. Min onkel Rolf er ennå ikke født, men ligger i sin mammas mage. Lovises mann kan ikke være på dette bildet, han omkom på sjøen i 1910. Jeg antar da at det er sønnen Hans som er på besøk og som står midt på bildet i rekka bak. 

Familien til Hans er ikke med på bildet, muligens fordi de allerede hadde flyttet til Rjukan, der Hans arbeidet. Heller ikke sønnen Aksel med sin familie er med på dette bildet. På denne tiden var han bosatt med sin kone Hulda og barna i Østfold. Jeg ser at et bilde av datteren Ragnhild, født 1912, er tatt hos fotograf Chr. E. Larsen i Sarpsborg. Familiebildet er antakelig tatt omtrent på denne tiden tenker jeg ut i fra at min mor ble født i 1910 og ser ut til å være omkring 2 år på bildet. Min mors yngste bror, Rolf, ble født i 1913 og bildet må derfor være tatt før den tid, min mormor ser heller ikke nevneverdig høygravid ut.


Dette er også gården der min mor, Oddny Viktoria, ble født, for min bestemor Hanna og bestefar Alfred bosatte seg også her de første årene av sitt ekteskap, før de flyttet til Sørumgaten 2 på Kampen i 1911. Mine besteforeldre giftet seg i 1907. Noe brudebilde eksisterer ikke, visstnok grunnet at brudens slør ble revet i stykker. Det skulle gi et lykkelig ekteskap. Men bildet til venstre er mine besteforeldres forlovelsesbilde, hun ca 20 år, han 8 år eldre.
Min mor fortalte at da hun var barn var de mye på besøk i Vossegaten 22. Men det var dårlig med offentlig kommunikasjon på den tiden, så de tre barna ble fraktet på kjelke om vinteren, blant annet i jula da det var stor selskapelighet. Hun husket også at hun hadde klatret opp i vinduet for å se på hønsene nede på gårdsplassen og at gamle bestefar Daniel Hansen hadde hatt et svare strev med å passe henne så hun ikke skulle falle ut av vinduet i 3. etasje, der han bodde. 

Huset på Torshov hadde mange leiligheter, så ganske 
mange mennesker bodde der, og jeg har, ut i fra min mors fortellinger, inntrykk av at alle omgikkes hverandre, kanskje ikke så rart i og med at mange av dem var i familie. Mange tilhørte også samme menighet, Den Katolsk-Apostoliske kirke i Thor Olsensgate. 

I tillegg var det en stor hage rundt huset. Bildet til høyre viser en samling av husets beboere samlet i hagen. Jeg ser min oldemor Marie sittende helt til høyre ved bordet. Bak henne står hennes 17 år yngre søster Emma, som senere bosatte seg i Hølandsgaten på Kampen med sin mann, Kristian Iversen, og barn. Søstrene kom opprinnelig fra Alster sogn i Värmland i Sverige. Og jeg lurer på om jenta i lys kjole, som står ved siden av bordet, kan være min bestemor Hanna. Men dette avhenger selvsagt av når bildet ble tatt. Hun var født i 1886, ble gift i 1907 og oldemor Marie døde i 1908. Muligens kan det også være flere familiemedlemmer på bildet, uten at jeg klarer å gjenkjenne dem. 

Til huset hørte det både fjøs og stall. Den gang hadde man kuer på Thorshov i Oslo, de beitet på Torshovjordene, kanskje i Muselunden, og ble drevet gjennom gatene til fjøset. Ganske utrolig å tenke på når man ser stedet i dag.
Min tippoldefar, Hans Danielsen, bodde på Sandaas ved Sognsvannet, der vi finner ham boende sammen med kone, datter, svigersønn og deres barn i folketellinga for1865. Her er han på besøk hos sønnen og svigerdatteren på Torshov. Bildet er tatt i hagen på Torshov og viser ham sammen med svigerdatteren Marie Hansen. 
Hans Danielsen ble født på plassen Skjæggerud i 1809. Av yrke var han skomaker. Da han lå på dødsleiet i 1895 spurte presten: "Vil De jeg skal be for Dem, gamlefar?" "Ja, dersom presten vil umake kjeften sin så mye så gjør det sikkert ingen skade" svarte den gamle skomakeren. 

På Digitalarkivet kan man se hvem som bodde i husets leiligheter i 1910

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar