Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

tirsdag 23. januar 2018

Familien på Skarpsno

Den muntlige overførte familiehistorien forteller at min morfar kom fra Frogner. Det stemte ikke helt, morfar vokste opp på Sagene etter å ha bodd sine første leveår i Fredensborgveien på Hammersborg. Men hans mor Johanne Elide Gulbrandsen, datter av skomaker Andreas Gulbrandsen og Maren Karine Eliasdatter, vokste opp på Frogner. Maren Karine var datter av Elias Hansen Skarpsno, fisker og ferjemann på Skarpsno, og hans hustru Randi Marie Olsdatter.
Om Randi Marie Olsdatter har jeg funnet på internett opplysninger om at hun var et såkalt uekte barn, det vil si at foreldrene ikke var gift og at hun ble satt ut på legd. Men, i og med at kirkebøkene for Skedsmo, hvor hun var født, ble ødelagt da prestegården i Skedsmo brant, er det vanskelig å finne troverdige opplysninger om dette utover

Funnet på Internett:
"Elias Hansen eller også kalt Elias Skarpsno var en kjent figur i hine dager og sagnomsust. Elias Skarpsno og hans sønner drev fergetrafikken over til Bygdøy. Han og familien bodde i en liten hytte på fjellet like ved, og har vært et yndet motiv for kunstnere. 
Elias ble i sin tid besunget i vittighetsbladet „Krydseren" og versene het naturligvis — Eliaden. Kanskje lever det enno Oslofolk som fra sin meget spede barndom har en uklar forestilling om den samme Elias. Elias har blitt beskrevet som en ganske "vederstyggelighet" men at hans kone var vakker." Jeg har senere funnet ut at Elias Skarpsno var pukkelrygget.
Morsomt var det da å finne bilder av Elias Skarpsno's hus, Drammensveien 88, på Olslobilder.no. Her et maleri av Jacob Jacobsen som viser beliggenheten til den lille gule stua.

Dessverre fant jeg ingen bilder som viser om min tipptippoldefar var en vederstyggelighet, ei heller om hans kone var vakker. Men jeg fant to fotografier på Oslobilder, som viser huset og menneskene som bodde der, ganske sikkert slekt.Til sist et maleri av Olaf Krohn som viser den lille stuen øverst på høyden over stranden og brygga på Skarpsno. Elias Skarpsno hadde visstnok tilllatelse til å frakte folk over Frognerkilen til Bygdøy, hans hustru fortsatte med dette fram til sin død i 1901 ved hjelp av sine sønner og svigersønner etter at Elias Skarpsno døde i 1868, 67 år gammel. Konen Randi Marie ble godt over 90 år, hennes fødselsdato er litt uviss, muligens 1803 eller 1807. 

Etter Randi Maries død ble eiendommen solgt og arven fordelt mellom etterkommerne.