Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

lørdag 10. april 2021

Skredder eller smed


Leene Maria Hansdatter ble født 10. april 1812 av foreldrene Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter og ble døpt 6. mai samme år i Aker kirke. På denne tiden bodde foreldrene antakelig i Christiania og dåpen ble innført i klokkerboka for Akershus slottsmenighet

16. april 1811 føres forlovelseserklæringen til Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter inn i kirkeboka for Vår frelsers kirke (Oslo domkirke). Og 17. mai 1811 gifter de seg i samme kirke. Og hele veien står Hans Børresen oppført som skreddersvenn i kirkebøkene.


Men ved folketellingen i 1801 finner finner jeg Hans Børesen, 19 år, som dreng hos en kleinsmedmester i Nedre Slottsgate, matrikkel nr 338, og like under på samme side finner jeg Ingeborg Halvorsdatter, 17 år, som tjenestepike hos en familie i Nedre Slottsgate, matrikkel nr 341. Disse husene ligger omtrent rett overfor hverandre så jeg finner det naturlig at dette må være Leene Marias foreldre. Se utsnitt av 

Grosch' kart over Christiania fra 1830-tallet For at man lettere skal kunne se hvor i Christiania dette er, har jeg valgt å ta med et utsnitt av 
Næsers kart over Christiania fra 1860


der vi finner samme sted som tidligere, nå Nedre Slottsgate 17 og 21. Karl Johansgate het den gang Østre gade. Klikk på kartene for å se dem i opprinnelig størrelse. 
Her et bilde fra Nedre Slottsgate tatt i 1882, huset til venstre var nok der i 1801 og kanskje var resterende hus i området tilsvarende. 

Det er uvisst hvor i Christiania de, som gifte, er bosatt, i eller utenfor bygrensen. Intet om dette er nevnt ved Leene Marias dåp i 1812, muligens bor de fremdeles i Aker. Allerede 4. september 1814 finner vi at Ingeborg Halvorsdatter Sognseie er død, noen dødsårsak er ikke oppgitt. Ei heller står hun oppført som enke eller som Hans Børresen hustru. Men vi finner at Leene Maria blir konfirmert fra Sognseie 22. april 1827, muligens vokser hun opp hos sine besteforeldre, Halvor Knutsen og Mallene Siegfridsdatter på Sandbraaten ved Sognsvannet. Men Mallene dør allerede i 1822 og Halvor Knutsen i 1826. Kanskje er det annen slekt som tar seg av henne, kanskje hennes far, Hans Børresen, om han lever. Noe mer klarer jeg ikke å finne på nåværende tidspunkt. Og selvsagt er det godt mulig at Hans Børresen, selv om han i 1801 gikk i smedlære, kan ha skiftet yrke innen han giftet seg i 1811. Kanskje ble han skadet, dette er umulig å finne ut. Men jeg er ganske sikker på at Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter bodde like i nærheten av hverandre i 1801 og kanskje forelsket seg i hverandre. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar