Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

torsdag 25. august 2022

Frithjof Wilhelm Larsen

Han ble født 12. mars og døpt 22. juli 1860 i Trefoldighetskirken i Christiania. Familien bodde da i Øvre Voldgate 3. Da han er 16 år gammel dør faren, Anders Larsen av tuberkulose. Foreldrene er da separert, uvisst når de flyttet fra hverandre. Frithjof Wilhelm går i lære som maler og 19 år gammel er han ferdig utdannet malersvenn. Inntil da virker det som alt er bra, selv om mor ganske sikkert sliter økonomisk, hun livnærer familien ved å sy kokarder (hattepynt) til uniformshatter

Den 18. desember 1880 dømmes han til 9 måneders straffearbeid i Botsfengselet for å ha tatt seg inn i et hus, som har brent sammen med tre kamerater og plukket med seg et lommeur som de solgte og festet bort pengene. Det kan virke som han, som er eldst av de fire, de andre er 18 og 19 år, har påtatt seg skylden. De andre får langt kortere straff.

 


Fra protokoll:

«RA, Botsfengslet, D/Db/Dbb/L0019: 606f - 897f, 1880-1881, s. 185

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db10101603151189


Fridthjof Vilhelm Larsen (Andersen)

er efter Præsteattest født i Trefoldighets Menighet i Christiania 12/3 60 af Forældre Snedkersvend Anders Larsen og Hustru Marie Bolette Fredrikke Abelsted. Confirmert 15 Augst. Ugift. Barnløs. Malersvend. Hjemsted Christiania.


Ved Christiania Byrets Dom af 18. December 1880 er han for grovt Tyveri ilagt 9 Maaneders Strafarbeide.

Sag med Gustav Larsen, Ole Christian Olsen og Axel Olsen, der blev ilagt henholdsvis 25, 20 og 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød.


Angjældende er tiltalt for under en Ildebrand i Munkedamsveien No. 21 fra denne Gaard at have stjaalet et Uhr med Guldkjæde, Medaljon og Signet, - og de øvrige Medtiltalte for Delagtighed heri.


Kosterne er værdsatte til 75 Kroner. Angældende har tilstaaet Tyveriet. Kosterne pantsattes, og i Forening turede de Angældende op Pengene. "Han har i Arresten været advaret mod "Telegrafering" med at skrive paa sine Madkopper og dertil vist en fræk Benægtelse."

Den 24. December 1880 indkom han i Fængslet paa 6 Maaneder.

Løsladt 24. Juni 1881.

Extrapenge Kr. 20.00


Fik i Beklædning af Fængslet:

Frakke af Sommertøi, Buxer af Engelsk Skind, Vest af Verken, Hue, Halstørklæde, Strømper, Sko.


I mellomkolonnene er det datoer, karakterer for Opførsel og Flid og hvor mye han har fortjent.


Fader død for 5 Aar siden, Moder lever som Enker her i Byen og lever af at sye Cocarder. 6 Søskende, Marie (25 Aar) er gift med Skuespiller Berg ved Chr. Theater. Martin (31 Aar) er Formand ved S? ??, Axel (23 Aar) er conductør ved Drammenbanen, Jenny (18 Aar) er hjemme, Henrik Valdemar (16 Aar) ligeledes, Carl (12 ligeledes). Ingen af Slægten straffet. Har altid? boet hjemme hos Moderen, sidst i Hammersborggade? 2.


Har i 4 1/2  Maaned været hos ?? Myrvold og 4 Aar hos Huster?, hos hvem han for 1 1/02 Aar siden blev udlært som Svend. ?? har han ?? drevet for sig selv. Har ogsaa hos Malermester Roth. Forbliver her i Byen naar han har udstaaet sin Straf.

Blev alvorlig advaret i ?? af sit ?? i Districtfængslet.»


I september 1883 blir han far for første gang da sønnen Frithjof Waldemar Alexander blir født og i desember samme år gifter han seg med Severine Andrea Sørensen Frestad. Sammen får de 3 barn til, Sally Viktoria i 1885, Hjalmar Franklin i 1887, som dør 2 år gammel, og Viktor Ferdinand i 1889. Ekteskapet ble oppløst i 1896. I løpet av de årene hadde Frithjof Wilhelm også fått 5 barn med forskjellige andre kvinner, Klara Bergliot i 1886, Frithjof Eberhard i 1891, Marie Fredrikke Ovidie i 1892, Dagmar Hermanna i 1893 og Vilhelm Mikal i 1894. med sin svigerinne Kristine Marie Terjesen, søster til sin hustru.


I juli 1887 ble han dømt til 7 måneder på Akershus straffeanstalt for tyveri og bedrageri. 


I 1895 har han truffet Inga Amalie Andersen, som han ønsker å gifte seg med. De får sønnen Bjarne Alexius i 1896 og sønnen Trygve Amandus i 1897. Men helt trofast har Frithjof Wilhelm heller ikke vært denne gang, i januar 1897 kommer også sønnen Thorolf Lauritz til verden, mor er Dorthea Marie Hansen. I 1898 inngår Inga Marie og Frithjof Wilhelm ekteskap og ytterligere 3 barn kommer til verden, Solveig Amalie Viktoria i 1899, Hjørdis Caspara i 1901 og Astrid Fiola i 1903. Ved folketellingen i 1910 er han midlertidig bosatt på Arbeidsanstalten i Storgaten 36, Prindsen, antakelig for løsgjengeri. Men ser at han fremdeles har samme adresse som sin hustru Inga Amalie. Men mener at de også ble skilt, uvisst når. Jeg finner heller ingen dødsdato for Oksen, som var tilnavnet han fikk, muligens på grunn av størrelsen, han var 1,88 høy og man ser av bildene at han var en flott kar å se til hva utseendet angikk. 


Kilder:

Digitalarkivet.no

FamilySearch.org.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar