Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

mandag 13. februar 2012

Finnskogen - Nedre Storberget

Bildet er tatt omkring 1950-60.
Det var i 1740 eller like før at folk slo seg ned på Haugsætre og de siste fastboende forlot sætra omkring 160 år senere, men det kan virke som det bare bodde folk her av og til i disse årene. Den viktigste boplassen i Haug skog er Storberget, og fra sent på 1700-tallet var det 2 bruk her, øvre og nedre Storberget. Antakelig er øvre Storberget det eldste bruket, men det antas at nedre Storberget ble tatt opp bare noen få år etter. Begge brukene er fortsatt bosatt. Det finske navnet på Storberget er Mikkola. Navnet skriver seg fra at rydningsmannen var Mikkel Pålsen.
På kartet fra 1790 er nedre Storberget avmerket, så vi må regne med at det var folk her da, men trolig var plassen ganske ny. Nedre Storberget lå under søndre Haug.
Hans Olsen var i Storberget i slutten av 1780-årene og kan ha vært den som tok opp plassen, men dette er usikkert. Opp igjennom årene var flere familier bosatt her.
Som eget bruk ble nedre Storberget skyldsatt i 1874. Tidligere hadde det hørt under Kirkenær og Tomterstad (søndre Haug), men dette året solgte Thomas Schøyen og Brede Tomterstad bruket for 500 spesiedaler til eierne av skogen. Plassen fulgte så skogen til det ble satt opp kjøpekontrakt der min farfar, Johannes Pedersen Bjørsjøtorpet kjøpte plassen for 800 kr. Dette ble tinglest i 1900. Min farfar bygget husene som nå står på gården.


Fra venstre ser vi min farmor Anne,
min pappa Olaf, tante Anna, tante
Kaja, tante Berta, onkel Henrik og
farfar Johannes.
Mine besteforeldre, Johannes Pedersen Bjørsjøtorpet og Anne Johannesdatter Helgebergsholen, fikk etter hvert 9 barn, og det ble bygget skole i Storberget. Den gamle skolestua i Storberget ble senere flyttet til Grue Finnskog Kro og motell og var endel av spisestedet. Men brant ned i forbindelse med brannen der for noen år siden. Når jeg var en tur innom der, tenkte jeg alltid på at i det rommet gikk min far på skolen.
Mine besteforeldre tok navnet Storberget etter gården.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar