Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

onsdag 13. november 2019

Marie og Anthon Aspelund og deres barn

Marie Magdalene Hansen, som ble kalt Maja, ble født i 1873 og vokste opp som den eldste av Daniel og Caroline Marie Hansens 3 barn som vokste opp. Totalt fødte Caroline Marie 10 barn og døde etter siste fødsel i 1878. To år senere giftet Daniel seg igjen med Marie Johansson, som opprinnelig kom fra Alster Sogn utenfor Karlstad. På bildet under ser vi Maja stående, broren Hans på gyngehesten og søsteren Lovise.

Jeg regner med at også Maja, i likhet med min mormor, etter konfirmasjonen ble ansatt som tjenestepike hos en såkalt finere familie, antakelig innen den katolsk-apostoliske menigheten, som Daniel og Caroline hadde meldt seg inn i 1877 og som også stemoren Marie tilhørte.
på bildet til venstre ser vi en ung Maja stående bak. Foran sitter søsteren Lovise.
Når og hvordan hun traff sin Anthon kjenner jeg dessverre ikke til. Jeg har ikke funnet noe om at Anthon eller hans foreldre tilhørte dissentermenigheten.

Jeg er usikker på når de giftet seg, men eldste sønn, Karl Albert, ble født i 1894 i Asker, kanskje på Aspelund. Neste sønn, Olvar Daniel, ble født i 1896, også i Asker. Og til sist, i 1899, datteren Anna Margrete, i Kristiania.
Jeg vil anta familien da har flyttet til Vossegaten 22 hvor de ble boende fram til Anthon, som førstemann i familien, emigrerte til New York i 1917.
Jeg antar at dette bildet muligens er tatt sommeren 1917, før Anthon emigrerer til USA. Jeg gjenkjenner her min mormor stående mer sort hår og hvit kjole i bakre rekke. Til venstre bak står broren Hans Hansen. I rekken foran fra venstre sees Johanne Hansen, gift med Hans, deretter Maja og Anthon med armen rundt henne, Dagmar Svendsen, som var datteren til Lovise, Margrete og Lovise. De andre klarer jeg ikke å plassere.

I skipspapirene står Anthon oppført som snekker.
Deretter fulgte så Maja med datteren Margrete og sønnen Daniel
Sistemann som reiste var sønnen Albert.
I 1922 finner jeg familien bosatt i Henry Street i Brooklyn.


I 1927 klarte ikke  gamle kystskipper Aspelund seg alene på gården lenger og siden Anthon var eldste sønn og odelsgutt kom Maja tilbake til Norge for å stelle for svigerfaren og drive gården. Med seg hadde hun antakelig datteren Margretes sønn Ovar, som var født utenfor ekteskap i 1924 og som hun antakelig hadde ansvaret for da datteren var i jobb.

Maja hadde også barnebarna Daniel (Darling) og Roland boende hos seg på gården i Asker da svigerdatteren Hulda og sønnen Daniel arbeidet i USA.
Min mor, Oddny, som i 1927 var 17 år gammel bodde hos sin tante Maja for å hjelpe til med barna. På gården var det en stor eplehage i tillegg til at det antakelig ble dyrket grønnsaker og i sesongen reiste Maja hver dag til torget i Kristiania der hun solgte frukt og grønnsaker. På bildet under ser vi fra venstre min mor Oddny, tjenestepiken Jenny med Ovar, Maja, svigerinnen Johanne og Majas bror Hans Hansen.

I 1930 døde gamle skipper Ole Nilsen Aspelund. Anthon kom da en tur fra New York for å ordne med salget sv gården. Den ble solgt til hans bror marinelos Christian Aspelund, som bodde på nabogården, senere overtok hans sønn Odd Aspelund, kaptein ved den norske amerikalinje, gården og såvidt jeg har forstått, er den fremdeles i familiens eie. Anthon og Maja returnerte til USA med barnebarnet Ovar.
Såvidt jeg vet må det ha vært på denne tiden svigerdatteren Hulda bosatte seg fast med sønnene Daniel og Roland i Sverige, jeg har aldri hørt noe om at de var i USA. Etter hva min mor fortalte reiste Hulda tilbake til Sverige når hun skulle føde slik at barna skulle bli svenske statsborgere.
Dessverre endte det med at Daniel, som vel hadde gjort karriere i USA, etter hva jeg har hørt innen produksjon av TV, ikke ønsket å bosette seg i Sverige, slik at de ble boende på hver sin side av Atlanteren. Jeg er usikker på når Anthon døde, men tydeligvis mens familien fremdeles bodde i Brooklyn. Daniel dør i Farmingdale, Suffolk Coynty, New York i 1963, 66 år gammel.
Sønnen Albert var sjømann, giftet seg og fikk en sønn og en datter. De ble visstnok boende i Brooklyn. Hans sønn var også sjømann og druknet i Durban.
Datteren Margrete giftet seg etter hvert med Gilbreath, ukjent fornavn, og fikk sønnen Robert i 1930. Usikker på hvor lenge ekteskapet varte. De bodde i Brooklyn på denne tiden og sønnen Ovar meldte seg til tjeneste under 2. verdenskrig.
Han var i flyvåpenet og i 1944 ble flyet han var i skutt ned over Italia. Maja flytter med datteren Margrete og barnebarnet Robert til Fort Wayne, Indiana der hun dør i 1959, 86 år gammel.

Datteren Margrete flytter til Miami, Florida, der hun bor i nærheten av sønnen Robert, hans hustru Ruth og to barnebarn. Hun besøker Norge flere ganger, siste gang i 1967. I 1988 dør hun i Florida, 88 år gammel. Sønnen Robert dør i Inverness, Florida 2014, 83 år gammel.


tirsdag 10. september 2019

Frederike Marie Bolette Abelsted

Stortorvet med Vår frelsers kirke (Domkirken) i 1830. 
Kirkeboka for Vår Frelsers kirke forteller at min tippoldemor ble født 1831 i Kirkegaten 44 i Christiania. Men dette var før den store bybrannen i 1858, etter den ble husnummerne i Kirkegaten endret så huset fikk nummer 16. Vi ser av senere folketellinger at hun antakelig bruker navnet Marie, så jeg velger i fortsettelsen å benytte det navnet.
Gårdsrommet i Kirkegaten 16.

Her sees Kirkegaten 16 bak lyktestolpen.


Hennes far, boktrykker Johan Henrik Abelsted, født ca 1802, var sykelig og fikk etterhvert også psykiske problemer i ekteskapet med hennes mor, Olea Juul, født født 1793. Han måtte gi opp boktrykkeryrket og søkte om å få bevilling som høker. Men selv dette gikk dårlig og moren Olea overtok høkerhandelen, noe hun drev til sin død i 1862. Faren døde i 1841, hennes lillebror, senere skuespiller Christian August Rudolph Abelsted, fikk plass på Waisenhuset. Det er uvisst hvor Marie og hennes mor Olea ble boende på denne tiden. Kanskje flyttet de allerede på denne tiden til Grønland.
Oleas foreldre, Hannibal og Bodil Juul bodde sine siste leveår sammen med datteren Maren og hennes mann Johan Siebke på Tøyen hovedgård der han var hovedgartner. Johan Siebke har anlagt første del av botanisk hage på Tøyen. https://nbl.snl.no/Johan_Siebke

Grønlandsleiret 16, huset i midten, hvor blikkenslagermester 
Hannibal Julius Due bodde.
5. oktober 1845 blir Marie konfirmert i Aker kirke, nå Gamle Aker, med karakteren Meget Godt. Hun bor nå sammen med sin mor på Grønland. Uvisst om de bor sammen med Oleas yngste sønn fra hennes første ekteskap, blikkenslagermester Hannibal Julius Due i Grønlandsleiret, i Et hus på Maren og Johan Siebkes eiendom i Urtegata 50 eller om de to bodde alene.
Siebkes hus i Urtegata 50 
(Av Helge Høifødt - Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45642809)
I 1852 føder Marie en sønn utenfor ekteskap. Barnets far er bankkasserer Christoffer Riis, som er født i 1794. En av barnets faddere er snekkersvend Anders Larsen. Og jeg undrer hva som kan ha skjedd. Bankkassereren er omtrent jevngammel med hennes mor, er han egentlig en venn av moren, og har voldtatt Marie? Eller har økonomien vært så dårlig at Marie har gått med på å gi bankkassereren en arving, i voksen alder bruker denne sønnen sin fars etternavn og muligens har han også mottatt arv etter sin biologiske far. Dessverre finnes det ikke noe svar på hva som skjedde. Vi ser kun at han er oppført som barnets far i kirkeboka for Vår frelsers kirke (Domkirken).
Øvre Vollgate 3 til venstre på bildet.
Et år senere, i 1853 gifter Marie seg med snekkersvend Anders Larsen i Vår frelsers kirke (Domkirken) i Christiania og ytterligere 7 barn, hvorav 6 vokser opp, kommer på løpende bånd, 2 døtre og 4 sønner. Familien flytter flere ganger, jeg finner dem boende i Hausmannsgate da Axel Ludvig blir døpt i 1856. Uvisst når moren Olea flytter sammen med dem, ser at familien bor i Øvre Vollgate 3 da broren Christian Abelsted gifter er i 1859, Anders Larsen er da hans forlover. Der bor familien også da moren Olea dør i 1962. I 1864 har de flyttet til Munkedamsveien 20, men allerede ved folketellingen i 1865 har de flyttet til Lille Strandgate 8. I 1869 blir yngste sønn født, familien bor da i Russeløkkbakken 35.

Russeløkkbakken
Jeg har ikke klart å finne når Anders Larsen dør, men ved folketellingen i 1875 har Marie flyttet til Karl XII gate, der hun bor sammen med sine 2 yngste sønner. Hun har nå løyet litt på alderen, oppgitt av hun er 3 år yngre og hun står oppført som snekker. Kanskje Anders Larsen hadde egen bedrift, som hun forsøker å videreføre. Jeg finner intet om de andre barna på dette tidspunktet. Yngste datter, Jenny Amalie, er 13 år gammel. Kan hun allerede være plassert i tjeneste?
Parti fra Karl XII gate.

Lille Grensegate.
Ved folketellingen i 1885 bor hun sammen med sin yngste sønn, Carl Emil, i Lille Grensegate 5 og er nå oppført som enke.

Ham blir hun boende sammen med resten av livet, også etter at han har stiftet familie, han blir utdannet restauratør og de driver restaurant først i Bogstadveien 34, senere i Lille Strandgate 5.
Bogstadveien 1905

I 1905 har Marie sammen med sønnen Carl Emil og hans familie flyttet til Arbiensgate 8, der de også bor da Marie dør av brystkreft og hjertelammelse i 1906 og vi ser at hun livet ut lyver på sin alder.
Drammensveien ved Arbiensgate 1906. 
Dette var Maries verden på slutten av livet.
Vedrørende hennes barn finner jeg at alle, unntatt vår felles ane, klarer seg bra. Sønnen Christian Martin August Riis Larsen startet et dampskipsselskap på Oslofjorden, datteren Marie Henriette Olivia giftet seg med skuespiller Jean Berg ved Christiania teater, sønnen Fritjoph Wilhelm står oppført som malersvend, gifter seg og får 3 barn. Artig å finne datteren Sally Viktoria, muligens ble min mor, Oddny Viktoria oppkalt etter henne. Datteren Jenny Amalie giftet seg i 1883, i 1885 utvandret hun og ektemannen til New York. I 1904 returnerte de til Norge. Sønnen Henrik Waldemar drev hotell sammen med sin hustru i Torggaten, samme hus som Elderado kino. Senere ble han hotelldirektør på hotell Continental og drev Theatercaféen og senere restaurant Dronningen. Familiehistorien forteller at han gikk til sak mot Sirkus Verdensteater grunnet løvebrølene holdt hotellets gjester våkne om natten på den tiden han drev Hotell Continental. Og yngste sønnen Carl Emil har jeg allerede omtalt her.

Det finnes dessverre ikke noe bilde av Fredrikke Marie Bolette Abelsted, men her er et bilde av hennes bror, skuespilleren Christian August Rudolph Abelsted.

torsdag 20. september 2018

Oldefar Axel Ludvig Larsen

Egentlig er det ikke så mye jeg vet om ham. Familiehistorien forteller at han var et festmenneske som stadig var på restaurant hvor han ifølge familiehistorien også døde, 39 år gammel, av en biffbit som satte seg fast i halsen. Om det siste er tilfelle kan jeg ikke verifisere, på Digitalarkivet finner jeg kun at han døde på byens hospital og ble begravet på byens regning, antakelig grunnet fattigdom. Enn videre er jeg blitt fortalt at han ble kalt Rauskjeggen fordi han hadde rødt skjegg. Og da min morfar hadde svart hår og rød bart er det vel trolig at også hans far, Axel Ludvig, var svarthåret.

Han ble født 4. desember 1855 som barn nummer to til snekker Anders Larsen og barn nummer tre til Fredrikke Marie Bolette Abelsted. 24. mars 1856 ble han døpt i Vår frelsers kirke ( Oslo domkirke). Familien bodde på den tiden i Hausmannsgate i Christiania, men 3 år senere finner jeg dem bosatt i Øvre Voll gate 3, der familien ble boende i flere år. Først ved folketellingen i 1865 har Anders og Marie, som hun kalles,  flyttet til Lille Strandgate 8 der familien bor med sine 7 gjenlevende barn, En sønn døde 1 år gammel. 

 Hvordan livet hans artet seg fram til han giftet seg i Vestre Aker kirke med Johanne Elide Gulbrandsen 25. august 1878 vites ikke. Kanskje har han vært til sjøs, det er umulig å si, kanskje ønsket han ikke å gifte seg 20 år gammel. Hva som var årsaken til at bryllupet sto kun en måned før eldste sønn ble født er umulig å vite, familiehistorien sier intet om det. Ved sønnens dåp 12. januar 1879 i Game Aker kirke hadde de bosatt seg i Fredensborgveien 58. 
Men familien var stadig på flyttefot. Vi finner dem bosatt i Bakkegata i Vika, Mossegata, Maridalsveien, Arendalsgata Og Sandakerveien på Sagene. Det er uvisst når Axel Ludvig flyttet fra familien, men ved hans død 4. juni 1895 finner jeg Axel Ludvig boende alene i Theatergata 9 i Kristiania. 
Gjennom årene står han oppført i kirkebøkene som tomtearbeider, byggearbeider og bryggearbeider. 
Om vi ser på hans søsken finner vi at hans halvbror Christoffer Martin August Riis Larsen var bryggeformann og etterhvert reder for fraktbåter på Oslofjorden. Søsteren Marie Henriette Olivia Larsen giftet seg med skuespiller Jean Berg, broren Fritjoph Wilhelm Larsen ble malersvend, søsteren Jenny Amalie Larsen giftet seg med en handelsfullmektig, de utvandret til USA, men kom etter en tid tilbake til Norge. Broren Henrik Waldemar Larsen ble restauratør og blant annet direktør for Theatercaféen og hotell Continental og yngste bror CarlEmil Larsen ble også restauratør og drev restaurant flere steder i Kristiania. Så jeg tenker at muligens var Axel Ludvig familiens svarte får. 

tirsdag 20. mars 2018

Smedens foreldre, hvem var de?

Smeden Daniel Hansen var sønn av Hans Danielsen og Leene Maria Hansdatter. Hans Danielsen ble født på husmannsplassen Søndre Skjeggerud ved Sognsvannet i desember 1809 og konfirmert i 1824 som sønn av Daniel Hansen og Marie Christiansdatter. Vi vet han ble skomaker, men hvordan traff han sin Leene Maria?
Bildet viser Søndre og Nordre Skjeggerud ved Sognsvannet. Funnet på Sogn historielag.
Leene Maria Hansdatter ble født 10. april 1812 av foreldrene Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter og ble døpt i Akershus slottsmenighet 6. mai samme år. I 1827 ble hun konfirmert fra Sognseie, muligens var hun da ansatt der som "pige". Faren var skredder ved Akershus festning, sydde uniformer, og familien bodde i Pipervika nær festningen. Så hvordan traff de to hverandre? Sognsvannet var langt unna Pipervika den gang med datidens fremkomstmidler. De fleste fant sine ektefeller i nærmiljøet.
Bildet viser Pipervika med Akershus festning i bakgrunnen, bildet under viser en tollvisitasjon på Klingenberg og begge er funnet på Lokalhistorisk wiki.

Jeg husker jeg har funnet en Hans Danielsen oppført som constabel ved Akershus festning. Dessverre finner jeg ikke igjen dette etter at Digitalarkivet fornyet seg.  Muligens var dette vår Hans Danielsen som avtjente sin verneplikt ved Akershus festning. Jeg ser at det er constabler ved Kongsvinger festning og da ganske sikkert også ved Akershus.
Den kongelige norske artilleristbrigade, muligens fra tiden Hans var "artelerist national".


I 1832 var Leene Maria "pige" på Sogn og Hans "skomagerdreng" på Sandaas i lære hos skomaker Casper Andersen. Året etter er han ifølge boka "Stedet der alle trives, Sognsvannet og omegn" også på Sandaas, men nå er han "artelerist national", 24 år gammel. Kan dette være da han var på festningen? Kan de ha truffet hverandre der, når Leene Maria besøkte foreldrene? Selvsagt blir dette bare spekulasjoner, men litt morsomt å fundere tilbake i gammel tid. Jeg ser hennes bosted ved giftermålet i Vestre Aker kirke den 21. april 1836 er Gaustad. Bosted for Hans er oppgitt til Grefsen i kirkeboka ved giftermålet. 

Datteren Maren ble født 6. desember samme år, og sønnene Daniel, Haakon og Isak i 1840, 1845 og 1850. I 1845, ved sønnen Hakons dåp, og ved folketellingen i 1865 bor Leene Maria og Hans som innerster, nå sammen med datteren Maren og hennes mann Anders Olsen, på Sandaas ved Sognsvannet. En slektning, Anders Kaspersen, sønn av skomaker Casper Andersen, er stenhogger og forpakter på Sandaas. Han bor med sin familie i hus nr 1, Hans og Leene Maria bor i hus nr 2 og datteren Maren med sin mann Anders og deres foreløpig 2 barn, datteren Hanna Amalie på 4 år og sønnen Ole på 1 år i hus nr 3. Hanna Amalie Olsen giftet seg senere med tyskeren Fritz Spieckermann, som var skreddermester. Min mormor Hanna kan være oppkalt etter henne.

Ved folketellingen i 1875 bor Leene Maria og Hans fortsatt på Sandaas. Datteren Maren med mann og barn er nå ikke oppført her sammen med dem og i 1879 er en annen familie oppført her. Kan det være at de har flyttet til Dammen? 4. desember 1880 dør Leene Maria, 67 1/2 år gammel i Dammen under Haugerud, ved Sognsvannet ifølge dødsfallsprotokollen for Aker. Dammen ligger rett ved Sandaas ifølge kart. Men jeg finner ingen oppføringer på dem annet enn dette.

Om Hans Danielsen blir boende på Sandaas eller Dammen under Haugerud eller om han flytter nærmere sine barn vites ikke. Jeg klarer dessverre ikke å finne dødsdato annet enn 1895 på ham så dette gjenstår det å finne.
Familiehistorien forteller bare hans ord på dødsleiet da presten spurte: "Vil du jeg skal be for deg gamlefar?" "Ja, dersom presten vil umaka kjeften sin så mye så skader det vel ikke", svarte den gamle skomakeren.
Hans Danielsen, her sammen med svigerdatteren Marie Hansen, som var smeden Daniel Hansens 2. hustru. 


lørdag 24. februar 2018

Hvilke tanker hadde kongen?

I boka "Slekten Werenskiold - Wærnschiold : 1625-1999 : den vestre linje" finner jeg bilde av et et adelspatent, gitt av kong Fredrik IV av Danmark-Norge til min forfar Jens Wernersøn i 1717, da han ble adlet.
Kong Fredrik IV av Danmark-Norge

Jens Werenskiold, som startet eventyret med Borregaard.

Kong Fredrik IV kan neppe ha tenkt over hva jeg oppfatter står i adelspantet, at alle etterkommere på manns- og kvinnesiden... Selv om det er slutt på adel i Norge, ville det flommet over av mennesker ved navn Werenskiold.
https://snl.no/Werenskiold, her finner du litt om slekten.


onsdag 21. februar 2018

Min oldemor Johanne Elide levde et stritt liv

Johanne Elide, datter av Maren Karine Eliasdatter og Andreas Gulbrandsen, ble født i dette lille huset til sin mormor Randi Marie Olsdatter Hansen i Drammensveien 88 på Skarpsno 1. mai 1854 som den eldste i en barneflokk på 9 hvorav antakelig 8 vokste opp.

Etter hvert er familien bosatt i Skøyeneiet og Bymarken, uvisst hvilke gårder de bor på. Andreas Gulbrandsen står oppført som skomakersvenn i kirkebøkene ved barnas dåp. I 1860 er adressen Ladegården, Vestre Aker. Eneste gården jeg finner oppført som Ladegård (Avlsgård) er Bygdøy kongsgård, som ble ladegård under Akershus slott i 1630. Uvisst om det er på en husmannsplass her de har bodd. Uvisst om dette også er husmannsplassen Kristinelund under Frogner, der familien er oppført under folketellingen i 1865. Samme år, da søsteren Ragna Elvire blir døpt i Vestre Aker kirke er familien oppført med adresse Keysers løkke. Men mulig dette kun skyldes områdets oppdeling i løkker på denne tiden. Det Frogner vi kjenner i dag er ikke det Frogner som eksisterte på denne tiden.

3. oktober 1869 blir Johanne Elide konfirmert, adressen er Frogner gård og hun får karakteren Meget godt. I kirkeboka for 1874, da familiens yngste datter, Emma Antonie, blir døpt er adressen fremdeles Keysers løkke. På denne tiden må vi anta at Johanne Elide er i jobb, men hvor er høyst usikkert. Vi har kun kirkebøkene å støtte oss til.
Vestre Aker kirke, bildet er hentet fra Oslobilder.no
25. august 1878 blir Johanne Elide  og Axel Ludvig viet i Vestre Aker kirke. Og siden hennes adresse ved giftermålet er Kristinelund er det mest sannsynlig at det er der familien har vært bosatt i hennes barndom.

Første barnet blir født allerede 28. september 1878, hvorfor de har ventet så lenge at Johanne Elide må stille høygravid som brud, vites ikke. Muligens var det en høyst uvillig brudgom som ble slept til alters.

Etter hvert blir det født 7 barn, 6 av dem vokser opp.
Fredensborgveien 58 sees her bakerst av de små husene mellom ladene. Bildet er hentet fra Oslobilder.no.
Familien bosatte seg først i Fredensborgvheien 58, det lille huset vi skimter bakerst mellom de gamle ladene, både sønnen Alfred Cornelius, født i  1878, og datteren Olga Emilie,født i 1880, er døpt i Gamle Aker kirke, som ligger like i nærheten. Men jeg ser at ved Olga Emilies dåp bor de i Maridalsveien 61. Uvisst hvor familien bodde da datteren Helga Constanse kom til verden i 1882, men da sønnen Georg Eugen Ludvig blir døpt i Johannes kirke i 1884 bor familien i Bakkegata 3 i Vika, muligens et av husene vi ser her på dette bildet funnet på Oslobilder.no.

Ved folketellingen i 1885 finner vi familien bosatt i Mossegata på Sagene, en gate som nå har forsvunnet.
Gamle Aker kirke med Telthusbakken, fotografert 1899. Bildet er fra Oslobilder.no.
Da datteren Ragnhild Ellida blir døpt i Gamle Aker kirke i januar 1887 har familien flyttet til Maridalsveien 57, men da hun dør allerede i november samme år har de flyttet tvers over gaten, til nummer 56. Her finner jeg dem også bosatt da Carl Reinhard blir født i 1888 og ved folketellingen i 1891, men allerede i 1892, da familiens yngste, Ester Johanne, døpes i januar, har de flyttet til Arendalsgata 8. Her bor de også da eldste sønnen blir konfirmert i oktober samme år.
Sagene kirke med Arendalsgata, funnet på Oslobilder.no.
Jeg er usikker på når Johanne Elide og Axel Ludvig skiller lag og hva som er grunnen. Familiehistorien forteller at Rauskjeggen, som han ble kalt, han hadde svart hår og rødt skjegg, var et festmenneske og kanskje ikke noen familiemann. Men jeg finner det likevel litt usannsynlig at Johanne Elide selv ville valgt å fortsette alene med 6 barn hvorav kun en var konfirmert og muligens fremdeles var læregutt. Men muligens kan forklaringen ha vært at i motsetning til alle de andre barna, som ifølge familiehistorien hadde svart hår, kom siste skudd på stammen til verden med flammende rødt hår. Kanskje tvilte Axel Ludvig på at han var barnefaren, han kjente nok ikke til at "rødhåretgenet" kan hoppe over 7 generasjoner.  I alle fall finner vi ham boende i Theatergata da han dør på Byens hospital i juni 1895 og blir begravet på fattigvesenets regning ifølge sedler fra forstander Western. Og der står intet i protokollen om hustru og barn.

Ved døtrene Olga Emilies og Helga Constanses konfirmasjoner i 1894 og 1896 har de flyttet til Sandakerveien 10.
Her Sandakerveien 12, nabohuset, funnet på Oslobilder.no. Her vokste Oscar Bråten opp. 
I adresseboka fot Kristiania for 1897 står Johanne Elide oppført som enke, familien bor da i Sandakerveien 20 der de også bor da Georg Eugen Ludvig konfirmeres i 1898.

I 1899 få datteren Olga Emilie en datter utenfor ekteskap. Barnet bor med familien inntil moren gifter seg i 1903 og får en datter med sin nye mann. I 1905 dør Olga Emilie, bare 25 år gammel, dødsårsak vites ikke. De to små døtrene blir plassert hos sine respektive farforeldre.
Datteren Helga Constance får en sønn utenfor ekteskap i 1901 og gifter seg muligens i 1903-04 da datteren Karda blir født i 1904.

Yngste datteren, Ester Johanne, konfirmeres i 1907, samme år som eldste sønn Alfred Cornelius gifter seg med Hanna Josefine Larsen.

Da Johanne Elide døde i 1909, bare 55 år gammel, var hun bosatt i Vossegaten 17 på Torshov. Datteren Helga Constanse, gift Olsen, ordnet med begravelsen ifølge protokollen. Jeg har ikke funnet dødsårsaken, men man kan vel i alle fall regne med at hun var fullstendig utslitt. De siste årene hun bodde sammen med sine barn arbeidet hun ikke lenger som veverske ved Hjula veveri. Ved folketellingen i 1900 er hun oppført som den som står for husholdningen og forsørges av sine barn. Hun ble vel nærmest gal av alt slitet med å holde familien samlet og forsørge sine 6 barn, noe hun lyktes med. Eldste sønn, Alfred Cornelius, gikk i rørleggerlære, sønnen Georg Eugen Ludvig jobbet som telegrafbud og fortsatte sin karriere ved Telegrafen. Sønnen Carl Reinhards skjebne kjenner jeg lite til annet enn at han giftet seg med en dame, Hanna eller Johanna Enger. Men de ble skilt da han forlot henne og sine barn forteller familiehistorien. Tror familien nærmest slo hånden av ham etter dette. De to eldste døtrene arbeidet begge som veversker ved Hjula veveri, den yngste mener jeg arbeidet på kontor.
Bildet er funnet på Oslobilder.no. Her jobbet både Johanne Elide og de to eldste døtrene. Antakelig er Johanne Elide en av arbeiderne på dette bildet.
En liten historie som viser hvordan livet hadde fart med henne sier vel sitt. Etter at mine besteforeldre hadde giftet seg i 1907 var det meningen at hun skulle bo sammen med dem. Min bestemor, den gang bare 21 år gammel, syntes det var ille at svigermoren skulle fryse med bare et sjal surret rundt seg og kjøpte kåpe til henne. Johanne Elide gikk rett i Stampen med kåpen og kjøpte koteletter for pengene, som hun stekte og åt til min bestemors store forskrekkelse. Min bestemor kom fra en familie hvor de aldri hadde lidd nød og jeg tror neppe hennes svigermor sultet i hennes hus. Men historien sier noe om hvor mye Johanne Elide hadde lidd og forsaket for egen del for å forsørge sine barn. Å kunne spise seg mett på kjøtt har nok vært noe hun aldri hadde kunnet unne seg.
Her et bilde fra fiskebrygga, lagt ved som en liten illustrasjon på hvordan Johanne Elide gikk kledd i vinterkulda, fra Oslobilder.no