Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

torsdag 9. juni 2022

Våre adelige aner

 Vi er etterkommere etter Jens Wernersen Werenskiold, godseieren til Borregaard, som ble adlet i 1717. Om denne delen av slekten kan man lese om i boka Slekten Werenskiold-Wærnschiold, den vestre linjen

Vi er også etterkommere etter den svenske adelsslekten Storm.

I tillegg stammer vi også fra den danske uradelsslekten Brahe via vår forfar Jørgen Jørgensen, som var bosatt på Barløseborg, Fyn i Danmark. Han var uekte sønn av Jørgen Steensen Brahe, jfr. boka En gammel Baag Herreds Slægt.

Etterkommere etter Fredrikke Marie Bolette Abelsted

 SAMLESIDE 

Min morfar Alfred Cornelius Larsen og hans aner

En vev med møtende tråder, Futen Christen Jensen og mine finske aner.

Kirkegaten 10 huset der Hans Mortensen Abelsted hadde sitt vertshus.

Skaugum, Bogstad, Havslund og Borregaard var en gang i slektens eie

Hvilke tanker hadde kongen?

Oldefar Axel Ludvig Larsen

Fredrikke Marie Bolette Abelsted

Tipptippoldemor Olia Juul

Henrik Waldemar Larsen

Hannibal og Bodil (Boel) Juul

Restauratør Carl Emil Larsen og hans familie

Våre adelige aner

torsdag 31. mars 2022

Min finneslekt

Min fars slektstavle


Jeg er halvt skogfinne fordi hele min fars slekt, med unntak av en liten del, innvandret fra Finland for 300-400 år siden. Den lille delen står oppført i den svenske kirkeboka som Isak Norsk og var far til min tippoldefar Anders Isaksen. Artig var det også å finne at jeg nedstammer direkte fra de to første finnene som bosatte seg her i Grue, Pekka Laurinpoika Räisäinen  og Tapani Paavonpoika Mulikka. Pekka ble født i Räisällä by, Rautalampi i Finland ca 1600 og Tapani i Saarijärvi, Pääjärvi i Finland omtrent samtidig. De bosatte seg på hver sin side av innsjøen Røgden like innenfor grensen mot Sverige der de ryddet hver sin gård, Pekka på Lauhaugen og Tapani i Vålberget, Pekka ble til Peder og Tapani til Steffen. 

De første finnene, som betalte skatt i Solør, ble fastboende. De skaffet seg bygselbrev og ble leilendinger under Hans Majestet Kongen av Danmark/Norge. På den tiden (1642-1652) var det Christen Jensen som var ”hans Majestets foged” i Solør og som de hentet sine bygselbrev fra. De fem første finner som fikk slike bygselbrev av fogd Christen Jensen i Solør var: 

• Johan Pedersøn på Varaldskogen 
• Peder Lauridtsøn på Lauvhaugen 
• Stephen på Vålberget 
• Peder Pelle ved Øyern og 
• Pouel Ratiche ved MellemRygden seinere Rotberget 
Kilde: 
Finsk innvandring til Norge 350 år 1645-1995
Finnemantallet 1686

Fogd Christen Jensen er min ane på min morfars side, så egentlig merkelig å finne slike møtende tråder i min slekt langt tilbake i tiden. Christen Jensen ble født på Jylland i Danmark i 1604. 

Finnene beholdt lenge sitt språk, selv min farmor, født i 1864, kunne nok en del finsk. Men foreldrene sluttet etter hvert å snakke finsk til sine barn er blitt meg fortalt og vi må nok og regne med at det finske språket de tidligere skogfinnene snakket kanskje heller ikke var likt dagens finsk. Språk er tross alt i en stadig utvikling. 

Blant mine aner finner jeg utallige finske slektsnavn, Räisäinen, Mulikka, Karhinen, Öhmöinen, Ratikäinen og Navilainen for å nevne noen, sistnevnte er mitt slektsnavn. Steffen Pedersen Navilainen ble født i Torsby i Sverige ca 1662 og døde i Rotneberget i Grue Finnskog i juni 1742. Min farfar, Johannes Pedersen Storberget av slekten Navilainen, ble født i Bjørsjøtorpet i 1859. 

Farmor, Anne Johannesdatter Holen, der mangler jeg et finsk slektsnavn. Hennes far Johannes Johannessen Holen var oldebarn til Isak Norsk. Mor til Anders Isaksen, Karin Hansdatter, var muligens født i Rosanstorpet i  Østmark,  Värmland, men usikkert, hun kan og kun ha vært i tjeneste der da hun fødte sønnen Anders. Så muligens var Karin Hansdatter av slekten Rusanen, men det er høyst usikkert. Jeg finner at hennes mor, Karin Hindriksdatter først var gift med Lars Johansson før 1757, men Karin Hansdatter er født i 1750 og ikke datter av Lars Johansson. Og faren Hans, her vet jeg ikke patronymikon, eller om Karin Hindriksdatter var gift med ham finner jeg ikke. Finner henne kun som enke i Hallvardstorp i Østmark, der barnebarnet Anders Isaksen bor sammen med henne. 
Min farmors mor, Anne Olsdatter Holen, var av slekten Mulikka. Samtlige av disse sees i min fars slektstavle. 

Kilder:
Grueboka Finnskogen av Hans Marius Trøseid
Finnemanntallet 1686
Antti Mulikka and his descendants av Asko Vuorinen
Digitalarkivet.no
Riksarkivet.se
Nasjonalbiblioteket.no
,Min oldemor, Anne Olsdatter Holen av slekten Mulikka, mor til min farmor.


Min farmors barndomshjem Helgebergsholen slik
det var i hennes barndom.  Man ser av skorsteinene at dette var en røykstue.Min oldefar Peder Pedersen Bjørsjøtorpet av slekten Navilainen, far til min farfar
Johannes Pedersen Storberget


Bjørsjøtorpet fra den gang husene var der. Husker vi gikk på ski dit da jeg var 14 år. 
Da sto hovedhuset fremdeles, men min far anså ikke gulvet trygt å gå på, så vi kikket bare inn.

Storberget, min farfar kjøpte dette torpet for pengene han tjente etter at han hadde arbeidet som snekker for NSB. Han var med på snekkerlaget som bygde jernbanrestasjonene mellom Kongsvinger og Flisa.
Familiehistorien forteller at han viste fram bankboka da han fridde til farmor Anne.


Farmor Anne Johannesdatter Storberget, født Holen, og farfar Johannes Pedersen Storberget med 7 av sine 9 barn. Min far Olaf sitter på fanget til farfar. Farfars bror, Julius Torp, er på besøk fra USA og tar bildet, jfr utløseren han holder i hånden.

Min far Olaf Johannessen ble født i torpet Storberget i 1904. 

torsdag 10. mars 2022

Restauratør Carl Emil Larsen og hans familie

Ruseløkkbakken

 Carl Emil ble født 14. desember 1869 i Ruseløkkbakken 35 som yngste sønn av Fredrikke Marie Bolette Abelsted og hennes ektemann Anders Larsen. Og 10. juli året etter blir han døpt i Trefoldighetskirken i Christiania, som byen fremdeles het. 

Carl XII gate

Ved folketellingen i 1875 finner jeg at moren, Marie Larsen, som hun kalte seg, bor alene med sine to yngste sønner, Henrik Waldemar og Carl Emil, i Carl XII gate 19. Anders Larsen fikk tuberkulose og ved hans død 22. mai 1876 står det nevnt i kirkeboka at han er separert fra konen. Om separasjonen var for å unngå smitte eller av andre årsaker vites ikke. Jeg finner heller intet om de andre hjemmeboende søsknene på denne tiden, mulig de bor sammen med faren. Hammersborggata
24. desember 1880, da broren Frithjoph Wilhelm Larsen, født i 1860, blir arrestert og havner i fengsel for å ha stjålet et ur med gullkjede, medaljong og signet under en brann fra et hus i Munkedamsveien 21, bor de hjemmeværende barna sammen med moren Marie Larsen i Hammersborggaten 2. 
Teatergata 9

Ved folketellingen i 1885 bor Carl Emil igjen alene med sin mor i Lille Grensegate 5. og under den kommunale folketellingen i 1891 har de flyttet til Theatergaten 9. Her er de begge registrert som oppvartere i andres tjeneste. 

Akkurat når og hvordan Carl Emil treffer og gifter seg med Anna Elisabeth Weber har jeg ikke klart å finne opplysninger om. Anna Elisabeth er katolikk og de er muligens blitt gift i St Birgitta kirke i Fredrikstad dersom hennes foreldre har flyttet dit fra Avaldsnes der hennes far Johan Weber, født 1843 i Steinbach am Glan, Nassau, Hessen, Tyskland, var mekaniker ved kobberverket. Jeg finner han og hustru Laura, født i Gol i Hallingdal 1840, bosatt som kjøpmenn i Fredrikstad ved senere folketellinger.  St. Josephs Institutt og internatskole

Ved folketellingen i 1885 var Anna Elisabeth elev ved St. Josephs Institutt i Akersveien 4 i Kristiania. Dette var en katolsk internatskole. 

13. mai 1895 blir datteren Signe Antonie født, uvisst hvor familien da er bosatt da man ikke får innsyn i katolske kirkebøker. 
Bogstadveien 34
I Adresseboka for 1897 har Carl Emil Larsen startet kafé i Bogstadveien 34, han er nå restauratør i likhet med broren Henrik Waldemar. Ved folketellingen i 1901 finner jeg at Møllhausen er konditor i kafeen. I tillegg har familien en tjenestepike og en cafejomfru.og Fredrikke Marie Bolette Abelsted bor sammen med sin yngste sønn og hans familie. Men i 1902 leser jeg i den kommunale folketellingen at Carl Emil er uhelbredelig syk og har vært det i 2 år. Og hustruen Anna Weber Larsen har overtatt som restauratrise. 

I 1904 har familien ifølge Adresseboka flyttet til Briskebyveien 30, men i Adresseboka for 1905 driver de spisested i Lille Strandgate 5, der de også bor i etasjen over. 

Bildet viser Arbinsgate 1, der Henrik Ibsen bodde. 
Men det blir av kort varighet for allerede ved den kommunale folketellingen 31. desember 1905 har familien akkurat flyttet inn i Arbinsgate 8 der de bor da Fredrikke Marie Bolette Abelsted dør av brystkreft 25. oktober 1906. Men allerede ved den kommunale folketellingen i 1907 har familien igjen flyttet, hvor er ukjent. Ved den kommunale folketellingen i 1910 bor familien i Munkedamsveien 1 der Carl Emil dør av nyrebetennelse 23. november 1910. 
I 1911 har Anna Weber Larsen startet grønthandel i Holbergsgate 6 for å forsørge seg og datteren. Men hun og datteren Signe Antonie bor fremdeles i Munkedamsveien 1.  Der bor de antakelig også da Signe Antonie nedkommer med datteren Käthe Margaret 12. mai 1914. Far er ukjent, datteren døpes i St. Birgitta katolske kirke i Fredrikstad ifølge kirkeboka for Fagerborg, der Käthe Margaret blir konfirmert i 1930. Kun Signe Antonie står oppført som forelder. Kan Signe Antonie ha vært utsatt for en voldtekt av en ukjent i 1913? Eller ønsker hun ikke å oppgi barnefaren? 


Bakkegata i Vika


1. februar 1915 har mor, datter og barnebarn nylig flyttet til Bakkegata 16, men allerede året etter bor de rett over gaten, i Skolegata 14 i Vika der de også bor da Anna Weber Larsen dør etter et langt og smertefullt sykeleie ifølge dødsannonsen. 

29. mai 1920 gifter Signe Antonie seg med Irving Bocklum Mørch og får to sønner i ekteskapet, Carl Johan i 1922 og John Irving i 1929. I 1938 gifter Käthe Margaret seg med Olav Eng og de får to barn. Den 17. januar 1949 dør Signe Antonie bare 51 år gammel og blir begravet på Vestre Aker kirkegård. 

KILDER:

  • Digitalarkivet
  • Nasjonalbiblioteket
  • Gravminner
  • Minnesider.no
  • Oslobilder.no


mandag 4. oktober 2021

Hannibal og Bodil (Boel) Juul

Bodil Chatrine Holm ble født i Torstrand i Larvik i 1762 som datter av kjøpmann Ole Holm og hustru Maren Nilsdatter. Nøyaktig fødselsdato er ikke mulig å finne da kirkebøkene i Larvik ikke er ført før i 1779. 10. desember 1789 giftet hun seg i Larvik kirke med kontorbetjent ved Fredriksværn Hannibal Jørgensen Juul. De bosatte seg på Fredriksværn i Baraque bygning 3 hvor deres barn blir født. Etterhvert avanserer Hannibal Juul til fullmektig, jfr. S.H. Finne-Grønns bok «Familien Abelsted - en gren av Christianiaslekten Leuch”. Men familiens liv på Fredriksværn synes å ta slutt ved det selvstendige Norges fødsel i 1814 da Norge fikk egen grunnlov og gikk fra å være en del av dansk-norsk helstat til en union med Sverige. Hannibal Juul var dansk og det er mulig han da mistet jobben på Fredriksværn. For ved folketellingen i 1815 finner jeg familien bosatt i matrikkel nr 445 i Pipervika, det senere Strandgaten 14a, der Hannibal Juul står oppført som skriver. 


Om Bodil Cathrine Holm kjenner jeg kun til foreldrene, lenger tilbake i slekten hennes er umulig å finne siden kirkebøker ikke er å finne lenger tilbake enn til 1779 for området hvor de bodde. 

Jeg fant, ved hjelp av andre slektssider at Hannibal Juul var født i Danmark, men måtte ha hjelp fra gruppa Genealogiske forum på Facebook for å finne ut hvor i Danmark han kom fra. De fant skiftet etter hans far, der Hannibal Juul er nevnt som eldste sønn, dog med en dårlig tyding av opprinnelig tekst da han står oppført som mortifician, dvs bedemann, i Frederikshavn, Norge. Jeg finner, ved hans barns dåp, at Hannibal Juul står oppført som Mons. Antar dette er en forkortelse for det franske Monsieur da han ved en annen dåp står oppført som Herr Hannibal Juul. 

Her fra skiftet etter hans far:
Jorgen Christian Juul i N.Nibstrup, Sulsted sogn     13 Jun 1800      pg 99,103,106,119,134,143
WIFE:    Ane Cathrine Wedle
CH:      Hannibal Jorgensen Juul     over 30, mortician i Frederikshavn, Norge
         Hans Jorgen Jorgensen Juul        premier lieut. w/ armprendsens regmt i Khvn
         Mathias Gronvall Juul  27-28
         Christian Jorgensen Juul not 25, i Woldberggd i Sundbye
         Ane Cathrine Jorgensdtr Juul      = Rasmus Winther selv i Gammellund, Fyen
         Sophie Hedevig Juul      = Peder Ilum i Woirbergd
         Cathrine Elisabeth Juul  = Soren Forslef i Leerup sogn
         Caroline Jorgensdtr Juul  minor i Woarberggd
gd: Christen Larsen Staer i Sulsted                 wgd: Iver Ovesen i Haastrup / Christen Callundan
[Kjaer Herred, Aalborg; 1793-1806 skp; film 43431]
(Feil i innføring på Hannibal Jørgensen Juul, han var bosatt på Fredriksvern og antakelig har det stått MONS.)

Ser her at hans søster søster Ane Cathrine var gift med Rasmus Winther, hvis sønn var Mathias Winther https://da.wikipedia.org/wiki/Mathias_Winther. Jeg kom da over et slektstre publisert på Wads sedler, etterspurte ektheten på dette slektstreet, hvilket nesten ble oppfattet som en fornærmelse i gruppa Genealogiske forum, omtrent som å banne i kirken. Så jeg regner med at slektstreet stemmer og legger det ut her. Jeg har ikke tatt med den midterste seddel, som kun omhandler Mathias Winthers slekt. Men her er lenken til samtlige sedler. https://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_sedler.php?page_id=15&sort=e&ret=14&vis=2&nr=13310&navn=Juul+J%C3%B8rgen+Christensen

Karen Clausdatter, som i slektstreet her er gift med Jørgen Christensen Juul, er barnebarn til Jørgen Jørgensen, som var uekte sønn av Jørgen Steensen Brahe, jfr. En Gammel Baag Hærreds Slækt http://www.histfyn.dk/PDF/1917/En%20gammel%20Baag%20Herreds%20Sl%C3%A6gt.pdf
Ser av Mathias Winthers slektstre at denne slekten forpaktet ulike danske gods. Forpakteren på danske gods drev godset for eieren, som oftest var en adelsmann. Det kan virke som forpakteren også bodde på slottet, jfr følgende Wads seddel, der forpakteren og hans hustru innbyr til sin datters bryllup på slottet Hindsgavl på Fyn.

Kontaktet Danske Herregårde https://www.danskeherregaarde.dk/ for å få litt historikk, hvem var forpakterne, hvilken samfunnsklasse tilhørte de etc. Fra gammelt av var forvalteren ofte en yngre sønn, som ikke arvet godset eller herregården, men som forvaltet, altså drev gården, for sin eldre bror. Senere ble godsforpakterne en egen samfunnsklasse som sto mellom adelen og borgerskapet. Ofte bodde forpakterfamilien på godset, som vi må anta Jørgen Christensen Juul og hustru Karen Clausdatter gjorde da de sendte ut invitasjoner til sin datters bryllup på slottet Hindsgavl, https://issuu.com/realdaniaby/docs/hindsgavl_slot_standard_udgave

Men hvor på Fyn ble Hannibal Jørgensen Juul født? Hvilken herregård forpaktet hans far på den tiden? Jeg har ikke klart å finne fødsel verken til Hannibal eller noen av hans søsken i danske kirkebøker. Det er mest sannsynlig at kirkeboka der de ble døpt ikke er innlevert. Og hvorfor fikk han navnet Hannibal? Etter navneskikkene på den tiden skulle han blitt kalt Jørgen etter sin farfar, men ser det er brudd i navnerekkefølge også i generasjonen før, faren har fått navnet Jørgen Christian, der Christian er etter farfaren Christen. Og ser jeg på bror til Hannibal har han fått navnet Hans Jørgen, hvilket vil tilsi at han er oppkalt etter både sin morfar og sin farfar. Er det en kjent person som har båret Hannibal til dåpen, enke etter en kjent Hannibal? Og hvorfor havnet Hannibal i Norge, mens broren Hans Jørgen ser ut til å ha overtatt gården etter faren? Var Hannibal sønn av Jørgen Christian Juul? Det ser i alle fall ut til at han har mottatt arv etter faren og han selv oppkaller sin sønn etter sin far, egentlig begge sine sønner, siden den første dør tidlig og neste sønn får samme navn. Men akkurat dette med navnet Hannibal forblir et mysterium. Det samme gjør egentlig hva som skjer med han og Bodil i årene etter 1815. De bor begge hos sin eldste datter  Maren Cathrine Siebke og svigersønnen Johan Siebke i sine siste år og dør begge på Tøyen hovedgård. 
Men jeg finner fra skiftet etter Hannibal Juul 11. september 1840 at Johan Siebke da har måttet underholde sine svigerforeldre i 20 år. Jfr. Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090519320798. Hva var grunnen? Fattigdom? Sykdom? Det er umulig å få klarhet i. 
 

lørdag 10. april 2021

Skredder eller smed


Leene Maria Hansdatter ble født 10. april 1812 av foreldrene Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter og ble døpt 6. mai samme år i Aker kirke. På denne tiden bodde foreldrene antakelig i Christiania og dåpen ble innført i klokkerboka for Akershus slottsmenighet

16. april 1811 føres forlovelseserklæringen til Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter inn i kirkeboka for Vår frelsers kirke (Oslo domkirke). Og 17. mai 1811 gifter de seg i samme kirke. Og hele veien står Hans Børresen oppført som skreddersvenn i kirkebøkene.


Men ved folketellingen i 1801 finner finner jeg Hans Børesen, 19 år, som dreng hos en kleinsmedmester i Nedre Slottsgate, matrikkel nr 338, og like under på samme side finner jeg Ingeborg Halvorsdatter, 17 år, som tjenestepike hos en familie i Nedre Slottsgate, matrikkel nr 341. Disse husene ligger omtrent rett overfor hverandre så jeg finner det naturlig at dette må være Leene Marias foreldre. Se utsnitt av 

Grosch' kart over Christiania fra 1830-tallet For at man lettere skal kunne se hvor i Christiania dette er, har jeg valgt å ta med et utsnitt av 
Næsers kart over Christiania fra 1860


der vi finner samme sted som tidligere, nå Nedre Slottsgate 17 og 21. Karl Johansgate het den gang Østre gade. Klikk på kartene for å se dem i opprinnelig størrelse. 
Her et bilde fra Nedre Slottsgate tatt i 1882, huset til venstre var nok der i 1801 og kanskje var resterende hus i området tilsvarende. 

Det er uvisst hvor i Christiania de, som gifte, er bosatt, i eller utenfor bygrensen. Intet om dette er nevnt ved Leene Marias dåp i 1812, muligens bor de fremdeles i Aker. Allerede 4. september 1814 finner vi at Ingeborg Halvorsdatter Sognseie er død, noen dødsårsak er ikke oppgitt. Ei heller står hun oppført som enke eller som Hans Børresen hustru. Men vi finner at Leene Maria blir konfirmert fra Sognseie 22. april 1827, muligens vokser hun opp hos sine besteforeldre, Halvor Knutsen og Mallene Siegfridsdatter på Sandbraaten ved Sognsvannet. Men Mallene dør allerede i 1822 og Halvor Knutsen i 1826. Kanskje er det annen slekt som tar seg av henne, kanskje hennes far, Hans Børresen, om han lever. Noe mer klarer jeg ikke å finne på nåværende tidspunkt. Og selvsagt er det godt mulig at Hans Børresen, selv om han i 1801 gikk i smedlære, kan ha skiftet yrke innen han giftet seg i 1811. Kanskje ble han skadet, dette er umulig å finne ut. Men jeg er ganske sikker på at Hans Børresen og Ingeborg Halvorsdatter bodde like i nærheten av hverandre i 1801 og kanskje forelsket seg i hverandre.