Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

mandag 13. februar 2012

Min slekts bosteder på Finnskogen

Før min farfar, Johannes Pedersen, kjøpte småbruket Nedre Storberget var familien, som de fleste andre bosatt på Finnskogen på den tiden, husmenn. Mine aner har derfor vært bosatt på mange plasser rundt omkring på Finnskogen og jeg vil gjerne skrive litt om hver plass, samt knytte plassene til mine slektninger som i sin tid bodde der.
Som kilde har jeg brukt Grueboka - Finnskogen av Hans Marius Trøseid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar