Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

torsdag 16. februar 2012

Finnskogen - Helgebergsholen


Helgebergsholen er ryddet fra 1827. Rydningsmannen var Ole Andersen, som levde fra 1793-1848, og kom fra Kirkesjøberget. Eiendommen er i dag på 52 dekar, innenfor gjerdet. Våningshuset er bygd i 1956-57 etter brann, fjøset er fra 1911 og endel av tømmerlåven kan være fra den tid bruket ble ryddet. Dagens eier, som er etterkommer etter rydningsmannen, driver med sauehold. Til Helgebergsholen kommer man via veien forbi Grue Finnskog kirke.

Datteren Anne, f. 1825-1909, giftet seg med Johannes Andersen fra Søndre Torgardsberget, f. 1819-1909, i 1851 og de overtok plassen.  De fikk 9 barn og min farmor Anne var nummer sju i ungeflokken.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar