Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

lørdag 24. februar 2018

Hvilke tanker hadde kongen?

I boka "Slekten Werenskiold - Wærnschiold : 1625-1999 : den vestre linje" finner jeg bilde av et et adelspatent, gitt av kong Fredrik IV av Danmark-Norge til min forfar Jens Wernersøn i 1717, da han ble adlet.
Kong Fredrik IV av Danmark-Norge

Jens Werenskiold, som startet eventyret med Borregaard.

Kong Fredrik IV kan neppe ha tenkt over hva jeg oppfatter står i adelspantet, at alle etterkommere på manns- og kvinnesiden... Selv om det er slutt på adel i Norge, ville det flommet over av mennesker ved navn Werenskiold.
https://snl.no/Werenskiold, her finner du litt om slekten.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar